Norges transportministerium garanterar 25 nya Flirt-tåg

Flirt av typ 75 vid Jarens järnvägsstation på Gjøvikbanan under en provkörning. Foto: Wikipedia, kredit: Kolbkorr

Den norska regeringen tillkännagav, att i en reviderad budget föreslås det att det norska företaget Norske Tog AS kan beställa ytterligare 25 nya Flirt-tåg, utöver befintliga beställningar.

Det beror på att regeringen ökar ramverket för den så kallade restvärdesgarantin för uppgraderingar och nya investeringar i rullande materiel från nästan 1,2 till 3,5 miljarder norska kronor.

De 25 nya tågen kommer att ersätta gamla dieseltåg på Trønderbanen, Meråkerbanen och Rørosbanen, liksom gamla Intercity-tåg som används på östra och västrafoldståg.

- Passagerarantal visar att fler och fler passagerare reser med tåg. Utvecklingen är glädjande och visar att regeringens järnvägsengagemang har konkreta följder. Men fler resenärer betyder att fler tåg behövs. Dessutom är många tåg föråldrade och bör bytas ut, säger norska transportministern Ketil Solvik-Olsen i ett pressmeddelande.

Under år 2012 levererades 87 Flirt-tåg i de första två ordern, enligt Norske Tog . Dessa är uppdelade mellan 36 stycken av typ 74 och 51 stycken av typ 75. Dessutom ligger det redan en order hos Stadler på 20 tågsätt av typ 75 som ska levereras under perioden 2017-2019.

Med dagens expansion kommer Norge till slut att ha totalt 132 Flirt-tåg i trafiken. Förutom nya ankomster föreslås också att befintliga Flirt-tåg kan uppdateras för bättre internettäckning ombord.

De nya och två av de tåg som redan befinner sig i underhållsdepå ska levereras som hybridfordon, så att de kan bedrivas med både el och diesel och därmed färdas på sträckor som inte är elektrifierade.

Källa: E24