Banedanmarks rekorddyra ERTMS- signalprojekt försenas

Danmark beslutade 2009 att ersätta alla järnvägssignaler med den nya ERTMS-tekniken. Foto: Banedanmark

Skandalen om Danmarks nya tågsignaler tycks fortsätta. Nu har prislappen för installation av ERTMS-teknik stigit till cirka 30 miljarder omräknat i svenska kronor.

En bred politisk majoritet i Danmark beslutade 2009 att ersätta alla järnvägssignaler med den nya ERTMS-tekniken. Det förväntade priset var 16 miljarder danska kronor. Projektet som skulle slutföras år 2021 blir uppenbarligen inte färdigt före 2030.

I början av 2016 var omgestaltades tågoperatören Banedanmarks förvaltning. I oktober 2016 visade det sig att projektledningen hade varit frikostig och gjort av med hela reserven på 4 miljarder. 

”Slöseriet”, som frikostigheten betecknades av danska media, upptäcktes eftersom Riksgäldskontoret granskade projektet, och i februari 2017 kritiserades Banedanmark och ministeriet för transport för att de skulle ”fungera smidigare”.

I september konstaterade den första delen av en granskningsrapport att det var felaktigt att integrera signaldatorer i tågen. 

Då besökte tidskriften Ingeniørens reporter ett IC3-tåg i Langå och han kunde dra slutsatsen om att ombyggnaden är så till den grad försenad att tågen inte är insatsberedda för det nya Ringsted-spåret 2021, som planerat utan i bästa fall tio år senare.

Banedanmark presenterade en helt ny plan den 15 november, som visar att signalprojektet blir inte färdigt före 2030. Dessutom blir det totala priset 23 miljarder danska kronor. Öppningen av den viktiga Ringstedbanen skjuts upp i fem månader till maj 2019, med högst fem tåg per timme på banan.

Den officiella orsaken till det rekorddyra projektet är att de gamla signalerna är föråldrade och att de fungerar dåligt. Men den förklaringen betraktas av danska järnvägsexperter som ”freak news”.