Svenska Järnvägsfrämjandet: ”ERTMS kapsejsar i Danmark”

Visualisering av Ringsted-Femern Banen. Illustration: Banedanmark

Det har varit känt länge att det danska införandet av signalsystemet ERTMS, som bygger på signaler i loket i stället för efter banan, haft problem. Det har blivit flera år försenat och budgeten har fått höjas med fem miljarder kronor till 26 miljarder kronor. Nu rapporterar Politiken och Ingeniøren att den nya banan Köpenhamn-Ringsted, som byggts med bara ERTMS, inte klarar mer än ett tåg i timmen mellan Köpenhamn och Ringsted dels på grund av brist på utrustning till loket och dels på grund av problem med signalssystemet. Det skriver Hans Sternlycke, representant för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet i en debattartikel.

Det klarar inte av komplexiteten vid stationerna och i synnerhet inte den vid Köpenhamns huvudbangård. Nu har man alternativen att köra på och hoppas att det skall lösa sig eller också installera det gamla signalsystemet jämsides. Risken är att man kör på. Det ät den normala reaktionen om man stöter på problem kommenterade den danske professorn i ekonomistyrning Per Nikolaj Bukhgenom att citera ett engelskt ordspråk: If you are in trouble, then double'. I stället borde man följa devisen: 'If you are in shit, then quit.

De danska problemen borde ge extra varning mot att i kommande infrastrukturplan satsa stort på ERTMS. I stället borde de pengarna i stället användas till betala av den stora underhållsskulden för järnvägen.

Trafikverket säger att det räcker med 30 miljarder kronor för att genomföra ERTMS i Sverige. Men då har man inte med att det kanske tillkommer nästan lika mycket för att byta alla signalställverk, vilket blir nödvändigt med det nya signalsystemet.

Nu har det kommit upp en ny stor kostnadspost. Man måste byta kablar till optokabel för att förbinda baliserna som ger signalerna. Dagens kopparledningar räcker inte till för det.

Frågan är om inte ERTMS-systemet är föråldrat. Om man kört renodlat på GSM hade det inte behövts dyra baliser i backen efter spåren, och man hade sluppit den kostnaden. Håkan Lans positioneringssystem hade kunnat utvecklas för järnväg. Rail Baltica mellan Tallin och Warzawa byggs nu för ERTMS utan baliser.

Det mobilssytem GSM-R vi har installerat för att klara ERTMS gör det inte, utan vi måste skaffa en ny version för att kunna behandla komplexiteten vid större stationer. Vi har tre olika ERTMS i Sverige, men de är inte kompatibla med varandra.

Det är ERTMS-2 som planeras för i Danmark och Sverige. Det ger inget utöver vårt signalsystem ATC med signaler efter banan. Kapaciteten blir lägre, systemet är inte tillförlitligt, och det fordrar periodvisa stopp för uppgradering. Först med ERTMS-3 får man något som är bättre. Men det är inte färdigt än.

Det rimliga vore att skjuta upp införandet av ERTMS 2 tills vi kan få ERTMS 3. De banor, som bara har ERTMS bör kompletteras med ATC. Botniabanan som blev klar för sju år sedan och anslutningen övriga bannätet, upprustningen av Ådalsbanan, som blev klar först för fem år sedan har bara varit halvutnyttjade sedan dess trots de stora investeringarna på respektive 15 och 6,6 miljarder kronor. ERTMS kräver så stora investeringar i loken för att ta emot signalerna att att godstransportörerna inte ansett det försvarbart att installera dem bara för att kunna köra på dessa sträckor. Att köra på vore att visa förakt för hur skattemedel används.

Text: Hans Sternlycke, Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet