EU:s revisionsrätt granskar ERTMS-projektet

Foto: Trafikverket

Utmaningarna och klargöras till slutet av 2018

I Revisionsrättens rapport framgår det bland annat att utbyggnadstakten hittills ligger på en låg nivå och endast bildar ett lapptäcke i Europa. Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag uppfattas som ovilliga att investera på grund av kostnaderna och bristen på konkret business case – inte minst för järnvägsföretag – i länder med väl fungerande nationella system och betydande återstående livstid.

EU-finansieringen täcker endast ett relativt begränsat belopp av investeringen i ERTMS. Revisionsrätten kommer med ett antal rekommendationer till kommissionen, medlemsstaterna och ERA, bland annat kopplat till kostnader, business case och samordning. Dessa frågor och de begränsade utrullningsplanerna i framförallt Tyskland framstår som särskilt graverande.

Rekommendationen är att flera av utmaningarna ska utredas, bedömas och klargöras till slutet av 2018. Det blir intressant att se resultatet av dessa utredningar och klargöranden, och möjligen kunde det vara värt att vänta in dem innan beslut fattas om investering. Det finns en uppenbar risk för att företag, inte minst på godssidan, avstår från att investera och därmed inte bedriver trafik på ERTMS-utrustade banor.