Utredning begärd om en finsk - norsk järnväg till Ishavet

Ishavsstaden Kirkenes. Ishavsrutten förväntas påskynda utvecklingen i området och främja tillväxten och sysselsättningen i regionen. Foto: Wikipedia. kredit: Bair175

Finlands kommunikationsministerium har begärt Trafikverket att i samarbete med de norska trafikmyndigheterna klarlägga möjligheterna att bygga en eventuell järnväg till Ishavet och att bedöma de eventuella ekonomiska fördelarna av en sådan banlinje.

Samarbetet i fråga om Ishavsrutten var aktuell redan tidigare i juni då Finlands kommunikationsminister Anne Berner träffade Norges kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avsikten är att utreda möjliga utstakningar av banlinjen och att kartlägga användarnas behov samt en eventuell affärsverksamhetsmodell liksom den potentiella efterfrågan.

Enligt utredningsbegäran ska arbetet utföras i samarbete med järnvägsmyndigheterna i Norge och med utnyttjande av det nordiska samarbetsforumet för järnvägsmyndigheter. Arbetet ska ha slutförts senast den 28 februari 2018.

Samarbetet i fråga om Ishavsrutten var aktuell redan tidigare i juni då Finlands kommunikationsminister Anne Berner träffade Norges kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Den arktiska regionens betydelse växer ur såväl de nordiska ländernas som EU:s synvinkel. Ishavsrutten förväntas påskynda utvecklingen i området och främja tillväxten och sysselsättningen i regionen. På samma sätt bedöms den förbättra vår beredskap för klimatförändringen, säger minister Berner.