Malmbanan framtidssäkras med ERTMS

Karta över Malmbanan och dess anslutande banor Ofotbanan respektive Stambanan genom övre Norrland. Karta: Wikipedia/CIA World Factbook (modifications by User:TeVe)

Sweco har fått det första detaljprojekteringsuppdraget när Malmbanan utrustas med ERTMS, det nya europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg. Därmed utvecklar Sweco tillsammans med Trafikverket utformningen av ERTMS när Sveriges järnväg ställer om till framtidens trafikstyrningssystem.

Omställningen till det nya trafikstyrningssystemet ERTMS pågår på järnvägar runt om i Europa, och Malmbanan är först ut i Sverige. Med det nya systemet ska tåg kunna trafikera flera europeiska länder och passera nationsgränser på ett enklare sätt. Det kommer även att ge Malmbanan en ökad livslängd och lägre underhållskostnader. Swecos uppdrag avser sträckan Gällivare-Kiruna på Malmbanan.

– Sweco har haft flera olika uppdrag när Sveriges järnväg framtidsäkras med det nya trafikstyrningssystemet. Det uppdrag vi nu vunnit gör att vi är med och påverkar införandet av ERTMS i samråd med Trafikverket. Jag är mycket glad över att vi är så delaktiga i omställningen till morgondagens moderna europeiska signalsystem, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och trafikerar främst av malmtåg men även person- och godståg. Den 500 kilometer långa järnvägen går mellan Boden och Riksgränsen och sedan vidare till Narvik i Norge.

Swecos uppdrag innefattar dels att utföra konsekvensanalyser för teknikskiftet och utredningar för den nya standarden för anläggningsutformning för svensk järnväg, och dels att detaljprojektera bygghandlingar för den aktuella sträckan Gällivare-Kiruna. Uppdraget pågår till januari 2019.