Centerpartiet vill senarelägga införandet av ERTMS

ERTMS. Foto: Trafikverket

Skulle frigöra kapital för underhållet

Trafikverkets siffror med regeringens plan visar att över 110 miljarder kronor saknas för att återhämta infrastrukturens skick och 56 miljarder kronor för att behålla dagens funktion skriver Anders Åkesson (C) Infrastrukturpolitisk talesperson och Johan Andersson (C) Oppositionsråd Sollefteå kommun i en debatt artikel i Tidningen Ångermanland.

Ett första steg är att minska underhållsskulden för väg och järnväg. Centerpartiet vill därför pausa införandet av det ännu icke färdigutvecklade tågsignalsystemet (ERTMS). Det skulle i närtid frigöra 15-19 miljarder kronor som skulle användas mer effektivt på underhåll, menar debattörerna.

Centerpartiet vill inte se en undermålig järnväg om 12 år, vilket riskerar blir resultatet av regeringens politik. Det krävs järnvägar som är funktionellt bättre och effektivare än idag och som näringsliv och människor vågar lita på.