COWI deltar i planeringen av Norges järnvägsutbyggnad

Den nya Intercity-järnvägen innebär hastigheter på uppemot 250 kilometer i timmen där detta är möjligt. Foto: BaneNOR

COWI, tillsammans med Multiconsult vann konkurrensen för planering av järnvägssträckan från Råde i Norge till den svenska gränsen, skriver företaget i ett pressmeddelande. Modernisering av Østfoldbanen är en del av InterCity-satsningen och ett av de största järnvägsutbyggnadsprojekten i Norge.

​Enligt den Nationella transportplanen 2014-2023, ska dubbelspåret från Oslo till Seut vid Fredrikstad vara klar 2024, till Sarpsborg 2026 och till Halden 2030. Regionen växer och det är avgörande att infrastrukturen kan stödja en framtida ökning av person- och godstrafik.

Förverkligandet av projektet kommer att ge ökad kapacitet för person- och godstrafik på järnvägen i InterCity-området för att säkerställa punktlighet, frekvens och restid. Sträckan transporterar i dag cirka 2,5 miljoner resande per år, varav många boende på den svenska sidan av gränsen, och har stora utmaningar vad gäller kapacitet.

Den nya Intercity-järnvägen innebär hastigheter på uppemot 250 kilometer i timmen där detta är möjligt.

– Det här är ett unikt projekt där vi ska tillvarata befintliga tätorter medan vi kommer att underlätta högre tåghastighet genom samma städer. Vidare är det svåra markförhållanden i hela området som gör utbyggnaden krävande, säger Terje Bygland Nikolaisen, VD på COWI i Norge.

Den korta restiden kommer att knyta Østfold tätare samman med Osloregionen, vilket öppnar för näringslivsutveckling och bättre pendlarmöjligheter för de boende i området, även på den svenska sidan.

Utbyggnaden av Østfoldbanen är ett av de största järnvägsutbyggnadsprojekten i Norge.