Elektrifieringen av järnvägen mellan Alholmen och Bennäs klar

VR Transpoints godståg på väg längs en elektrifierad sträcka: Foto: VR-Transpoint

Projektet för att elektrifiera en viktig järnvägssträcka i västfinska regionen Österbotten mellan Alholmen och Bennäs, som betjänar främst godstrafiken till och från Jakobstads hamn och angränsande industriområdet, har nu slutförts.

- Elektrifieringen av järnvägssträckan Jakobstad-Bennäs innebär att vi ytterligare kan utöka andelen utsläppsfri, eldriven trafik, som redan nu utgör över 75 procent av den totala godstrafiken på järnvägarna, säger Nina Mähönen, planeringsdirektör inom järnvägslogistik vid VR Transpoint till finländska radiosändaren Yle.

Den elektrifierade järnvägssträckan är 14,1 kilometer lång. Tågen till Jakobstads fabriksområde kan gå sammanlagt cirka en timme snabbare, då man inte längre behöver byta lok.

Förutom att kostnadseffektiviteten ökar, blir trafiken på hela sträckan både smidigare och klarare.

- Vissa spårarrangemang i samband med projektet har frigjort mera tid för lossning av lasten vid råvirkesterminalen. Dessutom har trafik flyttats från järnvägsstationen i staden till fabriksområdet och en del gamla spår har rivits upp för ge rum för annan markanvändning, säger Pekka Rautoja, projektchef vid Trafikverket i ett pressmeddelande.

- Genom att öka den eldrivna trafiken, förbättras energieffektiviteten inom såväl järnvägslogistiken som hela logistikkedjan, då transporterna kan skötas ända fram med ett och samma lok, säger Mähönen.

Ur näringslivets synvinkel har trafikförbindelserna i regionen förbättrats betydligt. I fjol ökades djupgåendet i farleden till Jakobstad till 11 meter, vilket tillåter större lastvolymer.

Jakobstads hamnväg, det vill säga stamväg 68, förbättrades i ett samprojekt mellan staden och NTM-centralen.

Kring Jakobstads fabriksområde på Alholmen växer nu, tack vare hamnen, den elektrifierade järnvägen och den förbättrade hamnvägen, upp en logistisk helhet som är stark även på riksnivå.

Elektrifieringsprojektets byggnadsarbete påbörjades 2015. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 6,6 miljoner euro.