Alstoms nya signalteknik installeras i det danska järnvägsnätet

Den senaste Atlas-lösningen för Banedanmark är utvecklad av Alstom i Charleroi, som är Alstoms ERTMS Centre of Excellence. Foto: Alstom

Alstom håller nu på att ersätta det befintliga signalsystemet i den östra delen av Danmark med sitt ERTMS-system (European Rail Trafic Management System) ”Atlas”.

Danmarks järnvägsnät består av mer än 734 km linjer med dubbelspår och 90 stationer. Förra sommaren testade Alstom och Banedanmark framgångsrikt för första gången någonsin i världen ETCS (European Train Control System), nivå två baslinje tre, som är den senaste ERTMS-baslinjen.

Atlas-lösningen för Banedanmark är utvecklad av Alstom i Charleroi, som är Alstoms ERTMS Centre of Excellence, och projektet genomförs med stöd av Alstom i Köpenhamn och Bologna i Italien.

Alstom och Banedanmark, ägaren av den danska järnvägsinfrastrukturen, presenterade den 29 mars signalsystemet i Danmark för den belgiska kungen och för kronprinsen av Danmark i samband med det belgiska statsbesöket i Danmark.

Presentationen ägde rum i Köpenhamns trafikkontrollcentral som är utrustad med Alstoms trafikledningssystem. Besöket fokuserade på det danska nationella signalprogrammet och visade på fördelarna med ERTMS med hjälp av live demonstrationer och en körsimulator.

- Alstom tog initiativet till dagens besök. Alstom har också investerat i projektet genom att använda det danska ERTMS-programmet för att visa sin expertis inom ERTMS. Jag har noterat dessa initiativ och jag uppfattar dem som en stark signal på Alstoms åtagande för projektet, och att de har en fast föresats att göra allt som krävs för att projektet ska bli lyckat och bli färdigt till 2023, konstaterade danska transport- och bostadsministern, Ole Birk Olesen,.

- Alstom är en världsledande ifråga om signalsystem för järnväg och vi har levererat nästan tre fjärdedelar av all ERTMS-utrustning för tågen som är i drift och mer än 18 000 km är kontrakterade i världen, sade Christian Algren-Ussing, Managing Director Alstom Danmark.

De senaste versionerna av Atlas kan, enligt Alstom, utformas efter olika trafikkrav och kan omfatta nätverk med mellan 6 till 600 tåg per dag med en kombination av gods-, regional-, pendel- eller höghastighetståg.

- Det ger en ökad flexibilitet för drift av konventionella linjer, ökar kapaciteten på varje enskild linje men minskar samtidigt signalutrustningen längs spåret. Atlas är driftskompatibelt i de europeiska järnvägskorridorerna. Dessutom möjliggör avancerade kontrollcentraler som till exempel Banedanmarks central i Köpenhamn en bättre övervakning av tågtrafiken och bättre hantering av störningar, skriver Alstom Sverige i ett pressmeddelande.