Norska regeringen öronmärker 340 miljarder för järnvägsinvesteringar

Bygget av Oslos järnvägstunnel pågår redan. Foto: Bane NOR

Norska regeringens fyra koalitionspartier är i slutskedet av förhandlingarna om den nationella transportplanen (NTP) för år 2018-29.  Vid en presskonferens i Oslo den 2 mars presenterades några av huvuddragen i planen.

De totala investeringarna inom ramen av Norges nationella transportplan (NTP) uppgår till 928,7 miljarder norska kronor (cirka 995 miljarder svenska kronor) och nära 35 procent eller cirka 320 miljarder norska kronor (340 svenska) har öronmärkts för järnvägsändamål. Järnvägarna får 45 procent av deras egen investeringsplan.

Den största NTP-nyheten består av det redan startade arbetet med en ny järnvägstunnel genom Oslo. Den nuvarande tunneln är enligt experterna en stor flaskhals och en expansion där utgör nyckeln till att förbättra tågtrafiken i resten av landet.

Dessa är de viktigaste punkterna för järnvägsinvesteringar som presenterades på presskonferensen:

 • Byggstart av en ny järnvägstunnel i Oslo (färdig 2032)
 • Inre InterCity: dubbelspår byggs mellan Hamar (Åkersvika),
 • Dubbelspår mellan Fredrikstad (Seut) och Tønsberg i 2024.
 • Därefter bli det Sarpsborgs tur år 2026.
 • Yttre InterCity: byggstart 2032 Skien, byggstart 2034: senare Halden och Lillehammer.
 • Ringlinje (byggstart 2021/2022)
 • Dubbelspår mellan Arna- Stanghelle
 • Ytterligare förbättringar i Osloområdet,  
 • Inledning av bygget av järnvägen till Grenland med stickspår till Vestfoldbanen och Sørlandsbanen)
 • Elektrifiering av Trønder och Meråkerbanan.
 • Startup kommunalt Sandnes Nærbø och KVU för Nærbø Egersund.
 •  
 • Källa: Bane NOR