WSP får ERTMS-uppdrag av Trafikverket

Boden station. Foto: Christer Wiik

Befintliga signalanläggningar på Malmbanan, inklusive sträckan Boden-Luleå, är ålderstigna och behöver moderniseras. WSP har i uppdrag av Trafikverket att upprätta systemhandlingar med förprojektering för det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS mellan Boden och Luleå.

– Vi är glada över förtroendet att få arbeta med ytterligare en sträcka i Trafikverkets planerade införande av ERTMS. Detta bekräftar att WSP är i framkant avseende kompetens relaterat till ERTMS-projektering och dess specifika krav i Sverige. Denna erfarenhet och kompetens har, tillsammans med ERTMS-erfarenheter från F-banen i Danmark, nyligen hjälpt oss att vinna ett ERTMS-projekt i Queensland, Australien. Våra lärdomar från både nationella och internationella uppdrag tar vi med oss i vår ambition att utveckla och effektivisera vårt arbete ytterligare för att leverera i linje med vår kunds förväntan, säger Pelle Wahlgren, sektionschef WSP

Malmbanan inklusive Boden-Luleå är Sveriges tyngst belastade järnväg med gamla signalanläggningar och ATC system som börjar nå slutet av sin tekniska livslängd. Omfattande reinvesteringar måste därför göras och det kommer att ske genom det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System. ERTMS ska ersätta utslitna anläggningar i hela Sverige och underlätta trafik mellan länder.

WSPs uppdrag omfattar projekteringen av nytt signalsystem på den aktuella sträckan. I uppdraget ingår även att projektera de handlingar som kommer att ligga till grund för upphandling av totalentreprenad av systemleverantör signal samt för upphandling av totalentreprenad ytteranläggning.