De drar en lans för Södra stambanan

Gunnel Svärd, representerade Stambanan.com under Transportforum. Organisationen verkar för en utbyggnad av Södra stambanan. Foto: Christer Wiik

”Flaskhalsen Lund-Hässleholm måste byggas bort för att kunna realisera nyttorna med Fehmarn Bält-förbindelsen och Ostlänken” Det hävdar organisationen Stambanan.com som var en av utställarna under årets Transportforum och som vill se en rejäl utvecklingsplan för Södra stambanan.

Stambanan.com verkar för en utveckling av Södra stambanan, Sveriges idag viktigaste järnvägspulsåder i nord-sydlig riktning som löper mellan Stockholm och Malmö.  Organisationen har idag 29 kommuner, 5 regioner samt det regionala näringslivet längs stråket som medlemmar.

Stambanan.com vill särskilt lyfta fram den skånska järnvägssträckan Lund-Hässleholm. Här vill man se ett dubbelspår anpassat för både höghastighetståg (320 km/h) och snabba regionaltåg (250 km/h). Då skulle det ges möjlighet att resa mellan Stockholm och Malmö under tre timmar. För att detta ska realiseras förutsätts dels drift av Ostlänken, men även en höghastighetsbana mellan Linköping och Aneby. Den uppgraderade etappen Lund-Hässleholm innebär även ett förbättrat regional pendlingssystem, först och främst mellan orterna Malmö-Lund-Eslöv-Höör-Hässleholm, men även städerna i omnejd gynnas, då Kristianstad, Karlskrona, Älmhult, Växjö och Kalmar får snabbare och tätare avgångar till Lund, Malmö och Köpenhamn.