Ny projektledare för dubbelspårs-projektet Helsingborg-Ängelholm

Helsingborg C. Foto: Christer Wiik

Tunneln genom Hallandsås var ett viktigt projekt för att förbättra tågtrafiken på Västkustbanan. Men fortfarande har banan några flaskhalsar att bygga bort. En av dessa är sträckan Ängelholm – Helsingborg. ”Dubbelspåret mellan Ängelholm-Helsingborg är ett stort projekt som berör många”, säger nytillträdde projektledaren på Trafikverket, Åsa Rosberg.

I projekt dubbelspår Ängelholm – Helsingborg, Romares väg ska Trafikverket bygga dubbelspår på en 24 km lång sträcka mellan Ängelholms bangård och Romares väg i norra Helsingborg. Dubbelspåret ska byggas bredvid befintligt spår, förutom på tre ställen där kurvrätning sker. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria kommer att byggas om och det kommer även att göras åtgärder på Ängelholms station. Cirka10 plankorsningar, både bil och gång- och cykelövergångar kommer att stängas och ersättas av nya planskilda korsningar. Planerad start för projektet är enligt Trafikverket våren 2017 med en planerad byggtid för dubbelspåret mellan 2019-2022.Källa: Trafikverket