ERTMS testas i Skandinavien

Ett Vectronlok från Siemens under testerna på Västkustbanan. Foto: Siemens

Körtesterna genomfördes på Västkustbanan där ett Vectronlok från Siemens framfördes i hastigheter på upp emot 200 kilometer i timmen över en signal-markinstallation motsvarande den som kommer att finnas på Öresundsbron. Ombord under testerna fanns representanter från bland andra. Trafikverket, Banedanmark och Siemens. Ansvarig operatör under testerna var Hector Rail.

Vectronloket som har använts i testerna är utrustat med tågskyddsystemet Trainguard från Siemens. Även en svensk och Siemens egna danska STM-modul har varit installerade och fullt integrerade med Trainguard. En STM tolkar information från de befintliga signalinstallationer som finns längs med spåren, vilket möjliggör att tåg utrustade med moderna ERTMS-system även kan framföras på den befintliga infrastrukturen.

– Vi på Siemens är mycket nöjda med samarbetet med Trafikverket under de här testerna. Att följa det svenska arbetet med ERTMS är mycket lärorikt för oss. Vi har arbetat målmedvetet under de senaste åren med att få vårt tågskyddssystem Trainguard® 200 anpassat och godkänt för den Skandinaviska marknaden. Att nu i praktiken kunna visa ombordsystemets kompatibilitet med både det svenska och det danska nationella marksystemet visar att vårt arbete har varit framgångsrikt, säger Anders Danström, ansvarig för ERTMS på Siemens.

Trafikverket ansvarar för införandet av ERTMS i Sverige och utvecklar tekniken och regelverket i nära samarbete med branschens olika aktörer.