Vem vill ha ERTMS?

Robert Halef (KD) trafikpolitisk talesperson. Foto: Kristdemokraterna

Satsningen på det nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) är en betydande del av regeringens infrastrukturproposition. ERTMS finns till för att förbättra säkerheten, effektiviteten och för att i högre utsträckning möjliggöra gränsöverskridande järnvägstrafik. Men det är också en väldigt kostsam satsning. Det skriver Robert Halef, Trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, i en debattartikel.

Den sammanlagda kostnaden är beräknad till cirka 30-40 miljarder kronor för staten och på det tillkommer kostnader på miljontals kronor för operatörerna. Bara att uppdatera ERTMS-systemen kostar 300 000 per lok. Att investera i ERTMS kostar 10 miljoner kronor per lok. I Sverige är systemet redan införts på Botniabanan.

Trots att satsningen även tidigare skjutits på framtiden ligger Sverige fortfarande före våra grannländer, och så länge vi gör det finns ingen anledningen fortsätta rulla ut systemet. Andra länder i Europa väntar in tekniken och det finns ingen anledning för Sverige att forcera fram detta. De spökbaliser som Norrtåg varnat för är bara en av många allvarliga konsekvenser av ett för snabbt införande av ett system som inte hela järnvägen är beroende av. Fler andra störningar har tillkommit, men den stora nytta en dylik miljardinvestering borde föra med sig för att vara motiverad söker vi fortfarande efter ljus och lykta efter.

När satsningarna tidigare skjutits på framtiden har man istället kunnat satsa miljarder på järnvägsunderhåll. Att begära undantag är i enlighet med EU:s TEN-T-förordning. Det hindret för att pausa utbyggnaden av ERTMS i Sverige stavas politisk ovilja. Kristdemokraterna har den viljan som regeringen saknar.Vi kristdemokrater kommer även fortsatt att lyssna på branschen i stället för att fortsätta använda svensk järnväg som experimentverkstad. Om satsningen på ERTMS pausas under kommande genomförandetid för infrastrukturpropositionen kommer vi kunna spara mellan 15 och 19 miljarder på statsbudgeten som Kristdemokraterna i stället lägger på underhåll av väg och järnväg. När vi lyssnar på tågoperatörer, transportbranschen och näringslivet hör vi ingen som efterfrågar en fortsatt kostsam utrullning av det nya signalsystemet, däremot många som efterfrågar satsningar på underhåll. Därför förespråkar Kristdemokraterna att ERTMS pausas och pengarna i stället läggs på underhåll av järnvägen.