Riksdagsmajoriteten säger nej till ERTMS

Foto: SJ/Stefan Nilsson

Det riktas hård kritik mot införandet av det EU-initierade förslaget till ett nytt signalsystem för person- och godstransporter på järnväg. Nu arbetar de fyra borgerliga partierna i trafikutskottet på ett förslag till gemensamt tillkännagivande för att uppmana regeringen att ta en paus. Det rapportetar DN.

– Det här systemet har nästan blivit som en religion för näringsdepartementet och Trafikverkets ledning. Men vi måste pausa och skaffa kunskap innan vi utsätter stora delar av svensk basindustri och trafikinfrastruktur för ett gigantiskt experiment, säger Anders Åkesson (C), ledamot i trafikutskottet till tidningen.

De borgerliga och SD anser att det finns stora underhållsbehov i det svenska järnvägsnätet att använda pengarna till i stället. Men enligt Trafikverket kommer pengarna att behövas till renovering av det nuvarande slitna signalsystemet med ställverk så gamla som 66 år.