Kontaktledningsbyte på Södra stambanan

Lund C. Foto: Christer Wiik

För att öka driftsäkerheten på Södra stambanan mellan de skånska städerna Hässleholm och Lund, byter nu Trafikverket och dess entreprenörer successivt ut kontaktledningarna längs den aktuella sträckan. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet bedrivs.

Enligt Trafikverket är tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm stängd under helgerna vecka 47, 48, 49 och 50. Samtidigt med avstängningen utförs också underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, skriver Trafikverket.