Samråd om Gula linjen avslutat

Gula linjens sträckning. Karta: SLL

Nu är det kompletterande samrådet för Gula linjen avslutat där allmänheten bjudits in till Öppet-hus-kvällar. Nu inleds arbetet med att sammanställa alla synpunkter och yttranden. Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, i sitt nyhetsbrev om nya tunnelbanan.

Ett 60-tal privatpersoner och cirka 35 myndigheter och andra remissinstanser har hört av sig med skriftliga synpunkter under samrådstiden, men just Öppet-Hus-kvällarna lockade särskilt mycket folk.

- Det är alltid roligt att komma ut och träffa människor som är intresserade av vad vi gör. Men att stå på Mall of Scandinavia var lite speciellt. Under dagen pratade vi med 350 – 400 personer, många som bara råkade passera förbi och som blev nyfikna på oss och vad det är vi ska bygga i deras närområde. Det hoppas jag att vi kan göra om, säger Malin Harders, projektchef för utbygganden av Gula linjen. Den nya sträckningen får två stationer: Hagastaden och Arenastaden och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Genom knyta ihop Gula linjen med Gröna linjens spår vid Odenplan kommer många resenärer att ha stor nytta av den nya tunnelbanelinjen. Med genomgående trafik kommer resenärerna att kunna ta sig från Arenastaden till T-centralen och vidare söderut utan tågbyte vid Odenplan. Omvänt kommer söderortsborna att kunna åka direkt till Hagastaden och Arenastaden med Gula linjen. Hela den nya sträckan kommer att gå under jord.

Många som hört av sig är väldigt nöjda med att Odenplan inte behöver grävas upp igen, eftersom det inte längre ska byggas en ny plattform där, även om det fortfarande finns en oro för hur stora störningarna kommer att bli under byggtiden. En annan vanlig synpunkt är att Gula linjen inte borde ha en egen färg, utan vara grön istället: - Det uppdrag vi har är att bygga en ny Gul linje, med nya spår mellan Arenastaden och Odenplan och sen delar Gula och Gröna linjen på spåren på vägen söderut. Det var också en tävling 2014 om vilken färg den nya linjen skulle få – då valde stockholmarna gult säger Malin Harders.

I början av 2017 kommer tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Under våren kommer järnvägsplanen att ställas ut för granskning innan den lämnas till Trafikverket för fastställelse. Byggstart är planerad till 2018, under förutsättning att planerna inte överklagas. Byggtiden beräknas ta cirka sex år.Källa: SLL