Centerpolitiker kritisk mot ERTMS-förfarande

Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson, Anders Åkesson. Foto: Centerpartiet

Staten är på väg att investera mångmiljardbelopp i signalsystemet för järnväg, ERTMS. Nu uppger Tågoperatörerna - som ska använda systemet - att man stängts ute från principgodkännandeprocessen. Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson, Anders Åkesson, menar att infrastrukturministerns agerande är skadligt för svensk infrastruktur och att dialogen mellan regering och aktörer borde vara bättre.

 - För mig framstår det som direkt omdömeslöst att pressa igenom en investering på långt över 30 miljarder kronor utan att ens låta tågoperatörerna komma till tals. Det är ett väldigt dyrt ingrepp som inte är efterfrågat av de som ska använda det och som dessutom inte innehåller några garantier för att ens upprätthålla nuvarande kapacitet i det svenska järnvägsnätet. säger Anders Åkesson.

- När man ska göra ett så pass dyrt och stort köp med skattebetalarnas pengar så är det givetvis helt grundläggande att inte fatta beslut över huvudet på de som senare ska använda systemet. Om operatörerna är tveksamma eller rent av starkt kritiska, varför vill då infrastrukturminister Anna Johansson så promt fortsätta processen utan deras medverkan? Det är för mig obegripligt, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet har tidigare föreslagit en paus i investeringarna för ERTMS.- Från vår sida har vi sagt att det klokaste just nu är att lägga investeringarna i ERTMS på is. Då frigörs också uppåt 19 miljarder som vi i närtid kan använda för att underhålla vägar och järnvägar. Det är en bättre och mer samhällsnyttig investering än att äventyra hela det svenska järnvägssystemet genom att operera in ett nytt signalsystem som troligen inte höjer kapaciteten, som inte efterfrågas av de som ska använda det och som i värsta fall orsakar kaos för passagerare och godstransporter säger Anders Åkesson.