Digital säkerhet i framtidens smarta städer

Foto: WSP Telekom

Digitaliseringen av samhället måste göras på ett sätt så det inte kan påverkas av utomstående på ett felaktigt, farligt eller kriminellt sätt. Frågan om Cyber Security behöver därför tas på största allvar för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår digitala framtid, och bygga den hållbara smarta staden. Det skriver WSP i den tredje delen en artikelserie om framtidens städer fokuserar vi på den digitala sårbarheten.

Nästa steg är digitalisering och automatisering av infrastruktur och vitala samhällsfunktioner – såsom el-, VA- och fjärrvärmenäten, vård- och omsorgssektorn, vägar och järnvägar, självkörande bilar med mera.

Utvecklingen innebär bland annat en fullständig explosion av sensorer för att mäta, styra, ”känna”, och på olika sätt monitorera olika typer av infrastrukturer. Enligt Cisco, en av väldens största tillverkare av nätutrustning, finns det redan idag runt 5 miljarder sensorer uppkopplade i byggnader, järnvägar, vägar, sjukhus, i hemmet med mera. Den siffran kommer att öka lavinartat, och man brukar tala i termer om triljontals sensorer som kommer att installeras för olika ändamål under de närmaste fem åren. Samhället behöver ta frågan om Cyber Security på största allvar för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår digitala framtid, och koppla ännu fler applikationer, komponenter, tjänster och sensorer – och för att vi ska kunna fortsätta att bygga den hållbara smarta staden.

Det skriver Mikael Stenqvist på WSP Telekom.