Seminarium om ERTMS i Norden

Foto: Trafikverket

Den 25 oktober arrangerar Tågoperatörerna tillsammans med NJS och Nordic Rail ett seminarium om utbyggnadsplaner och erfarenheter när det gäller ERTMS i Norden. I de nordiska länderna pågår utbyggnaden av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS för fullt. I konferensen belyses hur arbetet går och vilka erfarenheter som finns, såväl inom länderna som från den gränsöverskridande trafiken.

Läs mer om arrangemanget: www.tagoperatorerna.se