Alstom utförde lyckat ETCS-test i Danmark

- Danmark kommer att införa Alstoms trafikstyrningssystem ETCS i hela det danska järnvägsnätet, berättade Alstoms vd Henri Poupart- Lafarge, vid presskonferens på Innotrans. Foto: Markku Björkman

Alstom och Banedanmark, som sköter den danska järnvägsinfrastrukturen, har framgångsrikt testat ETCS (European Train Control System) nivå 2 baseline 3 för första gången någonsin. Testerna genomfördes mellan Roskilde och Gadstrup, och är en del av den uppgradering av östra järnvägsnätet som levereras av Alstom.

Under de kommande tio åren kommer Danmark att införa ETCS nivå 2 baseline 3, den senaste versionen av standard för ERTMS (European Rail Traffic Management System), i hela det danska järnvägsnätet. Banedanmark är den första infrastrukturförvaltaren som kommer att använda denna standard. Anläggningen har validerats av European Railway Agency (ERA) i juli 2016.

- Detta var de första lyckade testerna av baseline 3 och visar potentialen för hur ett modernt signaleringssystem kan leverera ett mer tillförlitligt järnvägsnät med högre kapacitet. Tillsammans med Banedanmark har vi nu tagit ett stort steg framåt, säger Christian Algreen-Ussing, Managing Director för Alstom Danmark.

Testerna utfördes på den danska pilotlinjen för ERTMS och leddes från Köpenhamns trafikledningskontor som är utrustat med Alstoms trafikstyrningssystem. Testtåget från Alstom var utrustat med ETCS nivå 2, en STM (Standard Transmission Module) samt konventionellt signalsystem. Spåren var utrustade med Alstoms Radio Block Central och signalställverk.

Banedanmark har sedan 2012 ett kontrakt med Alstom för att ersätta det befintliga signalsystemet i östra regionen av Danmark med Atlas, Alstoms ERTMS-baserade signalsystem. Atlas kommer att införas på 12 intercity- och regionala linjer i Själland och Fyn, ett område som täcker halva landet. Järnvägsnätet där består av mer än 734 km lång dubbelspårig linje och 90 stationer. I kontraktet ingår även 25 års underhåll.Källa: Alstom