ERTMS-processen går vidare

ERTMS-utrustat X60B-tåg testas på Ådalsbanan. Foto: Christer Wiik

Nu har 73 järnvägsfordon med installerad ERTMS-ombordutrustning godkänts av Transportstyrelsen.  Det skriver Trafikverket som också meddelar att en stor del av kostnaderna kommer att täckas av tidigare beviljat EU-bidrag.

Svenska tågoperatörer och fordonsägare fick 2012 beviljat 80 miljoner kronor i stöd av EU. Av pengarna har 40 miljoner betalats ut som förskott. Stödet avsåg 121 fordon men bara 73 stycken byggdes om. Dessa är nu godkända av Transportstyrelsen och utbetalning av resterande bidrag kommer sannolikt att ske innan året är slut, skriver Trafikverket.

Fem ägare av järnvägsfordon, Green Cargo, SJ, Transitio, VR Track och Beacon Rail, ansökte om och beviljades EU-bidrag. Trafikverket samordnade ansökan och har haft ansvaret för ledning och koordinering av projektet.

Kravet på fordonsägaren för att få behålla bidragspengar är att fordonet har ett ERTMS-ombordsystem installerat och att det följer den gemensamma EU-standarden. När tiden var ute för installationerna hade 73 fordon gått igenom hela processen.

– Alla inblandade aktörer såsom de fem fordonsägarna, Trafikverket, Bombardier, Interfleet, Transportstyrelsen med flera, har genom utomordentligt bra samarbete bidragit till att vi till slut lyckades installera ERTMS på hela 73 fordon. Dessutom har de flesta fordonstyperna nu genomgått en komplett godkännandeprocess och erhållit permanent godkännande enligt TSD av Transportstyrelsen, säger projektledaren Sven-Håkan Nilsson, Trafikverket.

I ansökningarna från Sverige har nio olika fordonstyper förekommit. De flesta av dessa har således nu fått ett typgodkännande av Transportstyrelsen. Först i mål var Green Cargo med modellerna Td-E och Rd-E samt SJ med Rc6-E. De följdes tätt av Beacon Rails T66 och VR-Tracks arbetsmaskin TKA7.

Källa: Trafikverket