Anna Johansson besöker Chalmers

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Regeringskansliet

Den 20 maj besöker infrastrukturminister Anna Johansson och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Ann-Sofie Hermansson Chalmers Tekniska Högskola. Rektor Stefan Bengtsson är värd för besöket, som görs i syfte att belysa Chalmers olika verksamheter.

Förmiddagen inleds med en kort presentation av Chalmers. Därefter hålls en gemensam diskussion om transport- och infrastrukturfrågor där företrädare för Chalmers berättar sitt arbete i samverkan med industrin, staden och regionen.