Grönt ljus för ERTMS i Norge

Foto: Jernbaneverket

Norska regeringen har godkänt Jernbanebaneverkets kostnadsförslag för införande av ERTMS. 26 miljarder kronor skulle det kosta att införa det nya EU-gemensamma signalsystemet, vilket beräknas vara i drift först 2030 i Norge. Budgeten ska nu godkännas av Stortinget.  

- Det här är en glädjens dag för Jernbaneverket. Vi har respekt för uppdraget och är mycket motiverade att ta i itu med det, säger Eivind Skorstad, projektledare för ERTMS.