”Skrota planerna på höghastighets-tåg”

Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna i Region Skåne. Foto: Region Skåne

Planerna på att bygga höghastighetståg mellan Malmö/Göteborg och Stockholm bör skrotas, enligt en rapport från Finanspolitiska rådet som nu publicerats. Rådet menar att höghastighetsbanor i Sverige inte går att försvara ekonomiskt.

 - Rapporten bekräftar de farhågor vi Liberaler redan har varnat för, om att höghastighetstågen riskerar att bli en dyr gökunge, som tränger undan andra viktigare regionala satsningar. Skåne lider svårt av den eftersatta infrastrukturen och kapacitetsbrister i spåren. Detta måste prioriteras före dyra höghastighetståg, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

I en debattartikel i DI den 10 mars skrev liberala företrädare för de tre storstadsregionerna att de över 300 miljarderna, som höghastighetsbanorna sannolikt skulle kosta, istället bör användas på upprustningar av befintlig järnväg och utbyggnad av den mer effektiva regionala tågtrafiken.

Finanspolitiska rådet riktar även hård kritik mot förslaget att höghastighetståget ska finansieras med särskilda statliga lån via Riksgäldskontoret, som man menar skulle innebära en orimlig gräddfil förbi andra nödvändiga satsningar och verksamheter.

Andra mål och projekt som Liberalerna i storstadsregionerna prioriterar:Generellt:- Bättre underhåll och upprustning av befintliga spår, inte minst i storstadsregionerna- Förstärkningar av regionala spår och tågtrafik- Upprustade och utbyggda stambanor för 3,5 tim restid Malmö-Stockholm, resp 2,5 tim Stockholm-Göteborg

Specifikt:- Stambanan Malmö-Hässleholm- Västkustbanan norr om Helsingborg- Ostlänken Stockholm-Linköping- Snabbtåg Göteborg-Landvetter-Borås