SJ kan få EU-stöd för ERTMS-utrustning

Foto: Christer Wiik

Företag inom tågbranschen som installerat ERMTS-utrustning kan få visst bidrag från EU. Det är det transeuropeiska transportnätet TEN-T som arbetar för att ett gemensamt tågsskyddsystem installeras inom unionen. För närvarande koordinerar Trafikverket ansökningar från fem svenska fordonsägare varav SJ är en av dem.

 

Trafikverket har som långsiktigt mål att gå över till den nya EU-standarden ERMTS/ETCS. Av det transeuropeiska transportnätet TEN-T som arbetar för att detta gemensamma tågsskyddsystem installeras inom EU kan visst bidrag sökas.

 

 I grunden krävs certifiering av att loken uppfyller EU-standarden samt ett fordonsgodkännande av Transportstyrelsen. Detta beviljades SJ för sju Rc6-lok tidigare i vår. EU-organet INEA, The Innovation and Networks Executive Agency, behandlar nu SJs slutredovisning.