X60B testkörs på norrländska ERTMS-banor

Lokförare Lasse Eriksson från Stockholmståg är en av förarna som testkör Stockholms nya pendeltåg norröver. Här på Ådalsbanan. Foto: Kasper Dudzik
Ett Stockholmståg på Norrlandsutflykt. Här står SL:s nya pendeltåg X60B uppställt på Timrå station, strax norr om Sundsvall. Foto: Christer Wiik
- Vi levererar enligt tidplan. Från och med januari 2016 levererar vi två fordon per månad ända till november 2017, säger Anders Bohlström, Customer Director, Alstom. Foto: Kasper Dudzik
Fredrik Åhlander, projektledare signalsystem X60B på Alstom. Foto: Christer Wiik

Sedan en tid pågår testkörningar av Storstockholms nya pendeltåg X60B, som ska vara i full drift i samband med Citybanans öppnande sommaren 2017. Nordisk Infrastruktur fick följa med på en provtur på en del av Ådalsbanan, mellan Sundsvall och Härnösand.

Det var 2012 som Alstom fick i uppdrag att leverera nya pendeltåg till SL, X60B, en kraftigt upprustad och förbättrad version av den nuvarande versionen X60. Totalt kommer 46 stycken tågsätt att trafiksättas successivt i Storstockholms Lokaltrafiks pendeltågsnät, med start våren 2016.

ERTMS-anpassadEtt viktigt syfte med tågen är att de ska kunna sättas i storskalig trafik i Stockholms nya pendeltågstunnel, Citybanan, en trafikanläggning som så småningom ska utrustas med det nya signalsystemet ERTMS, European Railway Traffic Management System.-När vi skrev kontrakt med SL 2012 om att leverera X60B-tågen, var det beslutat att det skulle vara ERTMS i Citybanan från och med trafikstart, men det blev uppskjutet på framtiden. Alstom valde ändå i samråd med SL att fullfölja sin del av kontraktet - att alla tåg skulle ha ERTMS-utrustning ombord. Beslutet påverkades också av att en ny järnvägslag kräver att nytillverkade tåg har nämnda signalsystemsutrustning installerad, säger Fredrik Åhlander, projektledare signalsystem X60B på Alstom.Det aktuella testtåget har under 2015 testkörts på, förutom Ådalsbanan, även grannjärnvägen Botniabanan samt det än nordligare godsstråket Haparandabanan.Man kan även köra på ATC-spår i Sverige och Norge med det installerade signalsystemet genom att en så kallad STM för ATC installerats ombord. En STM kan enkelt beskrivas som en tolk mellan ATC och ERTMS.- Även om lokföraren skulle köra på ATC-spår så använder de ERTMS-förarpanelen med motsvarande enkla sätt att visa information, säger Fredrik.

Inga optiska signalerVid ERTMS-nivå 2 och 3 behövs inga optiska signaler längs banan, utan all kommunikation till lokföraren sker via radio och förmedlas via förarpanelen. I nivå 3 har man även tagit bort spårledningarna i banan, de detektorer som indikerar var tågen befinner sig. Även denna information förmedlas nu via radiosignaler.- Med radiokommunikationen meddelas informationen snabbare till föraren och när man kör på ERTMS-spår så bli det mycket lättare att planera sin körning. Det finns en planeringsyta som visar vad som händer några kilometer bort, när det kommer hastighetsnedsättningar och kurvor. Detta är framförallt viktigt för godsloken som har betydligt längre bromssträckor än persontåg, fortsätter Fredrik Åhlander.

Förbättrat på 300 punkter- Tåget har förbättrats på över 300 punkter jämfört med den tidigare X60-serien, säger Anders Bohlström, Customer Director, Alstom och fortsätter:- Förutom att X60B är harmoniserat med det europeiska signalsystemet ERTMS, har vi fått nya direktiv om högre tekniska krav bland annat en anpassning till tunnelsäkerhet och resenärer med funktionsnedsättning, säger Anders.Inredningsmässigt är provtågen inte färdiga då man behöver komma åt kablar och ledningar under testerna, men i de färdigbyggda tågen så har bland annat tryckknapparna för dörröppning fått klickfunktion för att underlätta för synskadade. Även personer med nedsatt rörelseförmåga får förbättrad tillgänglighet till prioplatser. Det finns också dedikerade rullstolsplatser med nödtalarenhet. För att ge laddservice till resenärerna är X60B utrustad med 16 stycken 230V eluttag per vagn och för bättre klimatanpassning så har regleringen av temperatur förbättrats så att det blir jämnare temperatur.  Passagerarinformationssystemet samt videoövervakningssystemet är uppdaterat och är baserat på Ethernet IPbackbone. Även feldiagnostiken till förare och underhållspersonal samt informationen till tågvärden angående dörrstatus är förbättrade. Av mer teknisk karaktär kan nämnas, ny fixering av bromsskivor, att ändbalkarna på boggiramen är fästa med skruvförband för att underlätta byte. Ett nytt elkoppel är installerat liksom ett nytt tredje batteri. Man har även arbetat med att förenkla underhållet av de nya fordonen, bland annat ges lättare åtkomst och bättre kommunikation med bromssystemet.

Fakta X60BLeverantör: AlstomLeveranstid: 2016-2018Trafikstart: 2017Sittplatser: 354Antal stående: 554Tillgänglighetsanpassade säten: 54Hastighet: 160 km/h (Maxhastighet 169 km/h)Längd: 107,1 meterMotor: Vattenkylda asynkronmotorerSignalsystem: ERTMS (kompatibelt med ATC2)