Lång väntan på ERTMS

Tåg på Botniabanan. Foto: Dan Wikner

Först om 20 år kommer hela det svenska järnvägsnätet att ha ERTMS – det signalsystem som Botniabanan haft sedan starten. Det skriver SVT Västerbotten som varit i kontakt med Anders Åkeson, projektchef för ERTMS på Trafikverket.

Botniabanan och Ådalsbanan är två av fyra sträckor i Sverige som har det EU-gemensamma ERTMS, European rail traffic management system. Men få lok har i dag den moderna ERTMS- utrustningen, då tågoperatörerna själva tvingas betala för den tekniska uppgraderingen av loken, ett faktum som operatörerna länge varit kritiska till. Situationen har gjort att godstrafiken till stor del valt bort Botniabanan, skriver SVT. 

– Ansvaret ligger på tågoperatörerna att ha rätt utrustning för att kunna bedriva trafik. På sikt är det ju det här som gäller, säger Anders Åkeson till SVT.

SVT: Kan man inte tänka sig någon form av investeringsstöd under en mellanperiod?

– Ja, Trafikverket har föreslagit det till Näringsdepartementet eftersom man i vissa länder i Europa har det. Men det här är ju inte en fråga för Trafikverket, utan en fråga för regeringen, säger Åkesson till SVT.

Enligt Trafikverket ska hela stamnätet vara utrustat med ERTMS 2030 och hela Sverige ska ha den "nya" tekniken inkopplad 2035.Källa: SVT Västerbotten