Byggstart för ERTMS på Malmbanan

Nu utvärderas ERTMS på Malmbanan. Foto: Trafikverket

Signalanläggningen på Malmbanan mellan Riksgränsen och Boden moderniseras och byts ut för knappt tre miljarder. Torsdagen den 4 juli började arbetena i närheten av Gällivare hos entreprenören Omexom, tidigare Eitech.

– Det här är ett viktigt steg mot driftsättningen som planeras år 2022, säger programchef Anders Åkeson.

På Malmbanan är huvuddelen av signalanläggningen över 50 år. Många signalställverk som har eller är på väg att passera sin tekniska livslängd finns där. Idag har ca 20 procent av signalställverken på Malmbanan passerat sin tekniska livslängd. När vi driftsätter mellan 2022 och 2023 har ca 40 procent av ställverken passerat sin tekniska livslängd.

– Signalanläggningen kan inte vänta, säger Anders Åkeson. Den här reinvesteringen behöver göras nu.

Arbetet samordnas med andra Trafikverksprojekt, för att hålla nere störningarna. Två tredjedelar av LKAB:s malmtransporter från Kiruna går norrut till Narvik, och en tredjedel går söderut till Luleå. Den minst störningskänsliga delen på Malmbanan är sträckan Gällivare–Råtsi i mitten. Det är där vi börjar. Digitaliseringen av anläggningen minskar antalet ställverk på Malmbanan från 50 till 7. De nya digitala ställverken kan styra större områden.

Med bytet av signalställverk finns möjlighet att bygga in fler funktioner i anläggningen, som till exempel längre mötesspår. Ett antal sådana projekt är planerade i andra delar av Trafikverket. När de är på plats ökar kapaciteten.

ERTMS-programmet utvecklar ett nytt tågskyddssystem och rustar upp signalanläggningen, där ställverken är viktiga komponenter. Tio procent av projektets beräknade kostnader berör utvecklingen av signalsystemet. De resterande 90 procenten är en reinvestering i signalanläggningen, som behöver göras oavsett vilket tågskyddsystem som används. Ett utbyte av signalanläggningen i två steg, först till ett med ett moderniserat ATC, för att sedan uppgraderas till ERTMS beräknas kosta 40 procent mer, och har därför valts bort.