Goda resultat från ERTMS-programmet

ERTMS finns i dag på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan. Foto: Göran Fält

Statistik från år 2018 visar på fortsatt positiva resultat för det nya signalsystemet ERTMS. Både antalet fel och antalet förseningsminuter är väsentligt lägre på banorna med ERTMS jämfört med de konventionella banorna.

Statistiken visar att ERTMS håller en stabil nivå genom åren. 2018 var antalet fel per bankilometer cirka fem gånger lägre än på banor som har det tidigare signalsystemet, ATC. Antalet förseningsminuter per tågkilometer var sex gånger längre. 

Fram till i dag har ERTMS, L2, installerats på Ådalsbanan-, Botniabanan och Haparandabanan. ERTMS är den version Trafikverket valt att implementera på resterande delar av järnvägen i Sverige. Genom insamling av data från driften på de tre banornas kan Trafikverket analysera tillförlitligheten i det nya systemet. Resultaten jämförs sedan med konventionella banor som är utrustade med det gamla signalsystemet ATC.

Med ERTMS får Sverige ett mycket mer robust och pålitligt system som dessutom inte behöver lika många tekniska komponenter som ATC. Antal ställverk, som styr och reglerar säkerheten genom att låsa växlar i rätt läge, kommer att reduceras från dagens omkring 750 till cirka 160 ställverk. Med det nya systemet behövs inte heller några optiska ljussignaler, vilket ytterligare reducerar antal signalobjekt på järnvägen. Detta innebär att kostnader för underhåll och störningar relaterade till signalsystemet förväntas minska.