Nordiskt samarbete på räls

Bild: Aarsleff Rail Group.
Bild: Aarsleff Rail Group.

När stora projekt genomföras är samarbeta och kunskapsutbyte ofta den snabbaste och lönsammaste vägen till succés. I Aarsleff Rail Group är delningen av expertis och resurser en väsentlig orsak till bra projekt och resultat.

När svenska spårsvetsare från Anker AB hjälper till i Danmark, danska maskinförare från Aarsleff Rail A/S bistår Banedrift AS i Norge och när alla tre bolag i gemenskap drar upp planer för stora projekten får kunden fördel av högre kvalitet, leverans till tiden och lägre pris.

Samarbetet mellan Banedrift AS, Norge, Anker AB, Sverige och Aarsleff Rail A/S, Danmark i Aarsleff Rail Group började i 2017. Syftet med samarbetet är att erbjuda ännu fler kunder tjänster inom järnvägs- och spårvägsområdet, samt höjda nivån för kvalitet, projektledning och affärsutveckling för ömsesidig nytta på den skandinaviska marknaden.

Samlat är Aarsleff Rail Group en av dom största light rail entreprenören i Norden. Uppgifterna innehåller t.ex. underhållet af den 112 km långa Aarhus Letbane i Danmark, det 40 km långa spårvägsnätet i Norrköping, anlägget av spårvägen i Lund och den 28 km långa Hovedstadens Letbane väst för Köpenhamn.

På Nordlandsbanen i norra Norge har Banedrift och Aarsleff Rail gemensamt arbetat med schaktningsarbete och läggning av kabelskyddsrör i förberedelse av läggning av fiberkabel långs banan. Med Banedrifts stora erfarenhet med uppgifter för Banenor och med ett stort, nytt kontrakt var det upplagt at utnyttja kapaciteter ifrån Aarsleff Rail för bl.a. at uppnå en snabb projektstart. Samarbetat har fungerat bra och betyd vinstgivande utveckling för kund och båda bolag. Faktorer som var bland målen då samarbetet i Aarsleff Rail Group började.

Aarsleff Rail bildades i 2009 med bakgrund i Banekonsortiet I/S, et arbetsgemenskap bestående av Aarsleff, Wicotec Kirkebjerg og Petri & Haugsted, som påbörjade sitt första banprojekt i 1911. Med mer än 550 högt kvalificerade medarbetare och en flotta av specialmaskiner utför Aarsleff Rail och systerbolag järnvägsprojekt i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland.

Läs mera om Aarsleff Rail Groups projekt och organisation på http://aarsleffrail.com/