Driftsättningen av ERTMS mellan Riksgränsen och Luleå senareläggs

ERTMS utreds ytterligare. Foto: Trafikverket

Signalsystemet på den svenska järnvägen ska bytas ut. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att driva och utveckla ERTMS-systemen och ansvara för införandet i Sverige. Efter samråd med tågoperatörer har Trafikverket beslutat att flytta fram driftsättningen av ERTMS mellan Riksgränsen och Luleå.

Trafikverket ansvarar för att införa det nya signalsystemet för järnväg, ERTMS, European Rail Traffic Management System, i Sverige. Efter dialog med tågoperatörer har Trafikverket konstaterat att det är rimligt att flytta fram första driftsättningen på delsträckan Riksgränsen-Boden från 2021 till 2022, och sträckan Luleå-Boden från 2023 till 2026.

− Vi gör detta för att minimera risker och kostnader för tågoperatörerna, säger Anders Åkeson, projektchef För ERTMS.

Genom att flytta fram driftsättningen behöver inte Norrtåg och övriga tågoperatörer som trafikerar Boden-Luleå installera ombordutrustning förrän i ett senare skede. Ett antal av operatörernas tåg hinner fasas ut efter att de passerat sin tekniska livslängd, och tågoperatörerna kan installera ERTMS på nyare tåg.

− Beslutet har ingen påverkan för införandet av ERTMS nationellt, säger Anders Åkeson, projektchef ERTMS.