Trafikverket inför ERTMS på Malmbanan

Foto: Trafikverket

Trafikverket har tecknat det första avtalet för installation och tester av 150 teknikhus till det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan. Teknikhusen ska placeras mellan Riksgränsen och Gällivare.

Malmbanan är en av Sveriges äldsta och tyngst trafikerade järnvägar där godstrafik fullastade med järnmalm går i ett packat tidschema varje dag. På grund av att många av banans ställverk är gamla är den i stort behov av reinvestering, och därför har Trafikverket beslutat att starta med att införa ERTMS på Malmbanan med byggstart redan nu till våren. Hela arbetet beräknas vara klart 2023. Infranord kommer att utföra arbetet med installationen av teknikhusen.

I samband med införandet av det nya signalsystemet i Sverige genomför Trafikverket en omfattande digitalisering och standardisering av den nya anläggningen. Genom standardiseringen ges större möjligheter att hålla ned priserna till ett minimum för alla de komponenter som måste förnyas i anläggningen, däribland teknikhusen. Genom digitaliseringen minskar volymen komponenter i anläggningen. Ett exempel är ställverken som styr och reglerar säkerheten på järnvägen genom att låsa växlar i rätt läge. Nu ersätts omkring 760 ställverk som till största delen är reläbaserade med 160 datoriserade ställverk.

Med ERTMS försvinner även de optiska ljussignalerna och ersätts av en dator ombord i förarhytten. Föraren får i stället körbesked och tillåten hastighet på en skärm i förarhytten. Sammantaget ger detta en mer robust anläggning, som kommer att vara både billigare att underhålla och ge en högre tillförlitlighet för trafiken.