Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Fredag, april 29, 2016

Projekt

Som första snabbtågsbolag i världen inleder MTR Express ett samarbete med Uber för att ta sina...

När Spårvagns-EM avgjordes i Berlin i helgen blev Arriva Sveriges lag från Stockholm bäst i...

Ett samarbete mellan Trafikverket, tågoperatören Svenska Tågkompaniet, Euromaint och Outflight...

En järnvägsbro ska byggas över floden Astarachay som utgör gränsflod mellan Iran och...

Stockholms stad har tagit fram en ny detaljplan för sträckan Spånga-Barkarby på Mälarbanan. Den...

Inlandsbanan utmanar busstrafiken längs 45:an. Nu handlar arbetet om att vara med i nästa...

På SJs bolagsstämma delades diplom för miljösmart resande ut till tre företagskunder: White...

Tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, har i samband med Railcares årsstämma...

Den närmaste tiden påbörjar Trafikverket flera större underhållsarbeten i Västsverige. Arbetet...

SJs rörelseresultat för det första kvartalet 2016 uppgick till 52 miljoner kronor (105) och...

Ett konsortium bestående av Destia Oy och tjeckiska Metrostav a.s har vunnit...

För att kunna leva och verka på landsbygden krävs det att politikerna förstår villkoren som de...

Swerig arrangerar en nätverksdag den 3 maj på Elmia i Jönköping. En träff där organisationens...

När persontrafik flyttas från befintliga stambanor till Ostlänken, skapas nya möjligheter att...

Inom EU har en informell överenskommelse nåtts kring marknadsdelen i Fjärde järnvägspaketet.

Enligt Stockholms läns landsting, SLL, genomför nu organisationen ”Förvaltning för utbyggd...

Helgen 22-25 april genomför Trafikverket tillsammans med projekt Mälarbanan den sista...

Nu lanseras SJs nya sajt. Den har utvecklats tillsammans med tusentals av SJs kunder under cirka...

Stockholms tre planerade tunnelbanelinjer blir minst 3,5 miljarder kronor dyrare än beräknat....

Första godståget på en direkt godstågslinje mellan kinesiska Wuhan och Lyon i Frankrike har...

Finländska tågoperatören VR har öppnat en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Man har lyckats förkorta restiden med 20 minuter,...

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på...

Quatar Rail har nyligen presenterat designen för sin nya tunnelbana och spårvagn och de har minst sagt uppseendeväckande utseenden.

Det kan tyckas som om djupfrysta ärtor från Findus i Bjuv har väldigt lite att göra med transportbranschen. Men i grunden handlar det om samma sak...

Göteborgs Spårvägars styrelse har utsett Bombardier Transportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH till vinnande anbudsgivare i upphandlingen av nya...

Norska Jernbaneverket genomför nu en offensiv för att bygga bort de återstående plankorsningar som finns på Bergensbanan.

Sammanlagt 45 företag vill köra tåg på de svenska järnvägarna 2017. Det meddelar Trafikverket som ansvarar för den samlade planeringen av trafik...

Nyligen rullade ett tåg från Polen in på Östersunds station med den första leveransen av 13 000 sliprar för sommarens arbete med bärighetshöjning...

Tjeckiska ČD Cargo har tecknat kontrakt med Siemens för leverans av fem lok av typen Vectron.

Staten står fortfarande för omkring 88 procent av finansieringen vid upphandlingar av vagnar och lok i Europa, men i och med budgetsåtstramningar...

Skåne lider svårt av problemen i tågtrafiken, inte minst över Öresund. Innan årets slut bör en ny upphandling av Öresundstrafiken påbörjas. För...

WSP har fått uppdraget att göra en genomförandestudie och projektering för områdena kring Västlänkens stationer Korsvägen och Haga. Uppdragsgivare...

Tunnelbanedepån i Högdalen ska byggas ut och moderniseras för att kunna användas av både Grön och Blå linje. Nu har det tagits fram ett förslag på...

Växjö och Alvesta kommuner skriver nu ett gemensamt brev till Green Cargos vd efter att logistikföretaget genomfört förändringar i bemanningen i...

Den 13 april 2016, förnyades samförståndsavtalet (MoU) mellan Sverige och den Japanska järnvägsbyrån på MLIT (Ministry of Land, Infrastructure,...

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas så fort som möjligt. Det var budskapet när skånepolitikerna Henrik Fritzon, Peter...

Som en del i moderniseringen av Sveriges snabbaste tåg X 2000, specifikt framtaget för att köra snabbt och bekvämt på den svenska järnvägen, har...

Under onsdagen genomförde Socialdemokraterna Östergötland ett seminarium om Ostlänken i riksdagens andrakammarsal. Seminariet genomfördes i...

Algeriet planerar att kraftigt modernisera och bygga ut sitt järnvägsnät, från 3000 kilometer till 12 500 kilometer år 2025. Som ett led i de...

Torshiba satsar på den indiska järnvägsmarknaden. Företaget planerar att bygga en produktionsanläggning för elektrisk utrustning för...

33 tåg om dagen i varje riktning. Så många höghastighetståg kommer att...

Den 16- 25 april stänger Trafikverket tillfälligt av järnvägen mellan...

Nyligen ingick Stockholms läns landstings trafikförvaltning ett temporärt...

EU-kommissionen har antagit nya regler för rättvisare villkor när det gäller...

Nyligen höll regeringen en presskonferens angående fossilfria transporter...

Amerikanska trafikdepartementet och den federala järnvägsmyndigheten har...

Efter en betydande modernisering, som finansierats av både EU och lettiska...

Två av världens största järnvägsbolag, Canadian Pacific och Norfolk Southern...

Stöld av kabel, i syfte att komma åt koppar, ger upphov till driftstörningar...

Världens längsta spårvagnar har rullat ut i Budapest i Ungern.

När nya den nya tunnelbanan ska byggas används delvis en ny granskningsmetod...

Månadsresultatet för persontågen under mars, 90,9 procent, är det näst bästa...

Den 11 maj hålls en workshop i Göteborg om hur arbetet med att identifiera...

Ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors skulle stimulera regionens...

Snöslungor är ett av få järnvägsfordon som finns kvar i Trafikverkets ägo....

Gränskontrollerna kostar Öresundsregionen nästan tre miljoner kronor per dag...

Skapar kapacitetsproblem som påverkar trafiken på Malmbanan.

Ska stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden.

Kommunen förbinder sig att bygga medfinansiera den nya järnvägen med 31,5...

Förbättring har kommit till genom synpunkter från resenärerna.

På flera av de tyngst belastade sträckorna konkurrerar gods och...

Spårvägen som löper längs en 16 kilometer lång sträcka mellan spanska...

Ny rapport "Järnväg 2050: Näringslivets godstransporter".

Trafikverket och järnvägsbranschen ger Luleå tekniska universitet nytt...

Tunga transporter har blivit mindre energieffektiva.

Nu har stockholmarna för första gången kunnat skåda den nya pendeltågstyp...

60 procent av personpåkörningarna sker på 6-7 procent av järnvägsnätet.

MTR Express rullade ut premiärtåget

Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 16
  • Inga kommande evenemang i feb 16
  • Inga kommande evenemang i mar 16
  • Inga kommande evenemang i apr 16
  • Inga kommande evenemang i jul 16
  • Inga kommande evenemang i aug 16
  • Inga kommande evenemang i okt 16
  • Inga kommande evenemang i nov 16
  • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Tags in Category