Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Söndag, februari 1, 2015

Projekt

Inom både Sverige och EU pågår ett stort utvecklingsarbete med järnvägarna. När Trafikutskottet...

Transportminister Elvan annonserade nyligen att förberedelserna inför avregleringen av...

Nomo Kullager tecknar avtal med LKAB. Nomo har sedan en längre tid varit leverantör till LKAB...

Kvantiteten av gods som transporterades på Eesti Raudtee´s (Estniska järnvägar Co) företagets...

Staden Bordeaux i sydvästra Frankrike förlänger nu linje A, en av stadens tre spårvägslinjer. I...

Euromaint har fått uppdraget att renovera och modernisera 12 fordon åt den italienska...

En ny höghastighetsjärnväg genom Sverige kan leda till såväl ekonomisk tillväxt som fler...

Planerna på att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan tar ett steg framåt. Finansminister Antti Rinne...

Alstom och Thales har vunnit ett kontrakt värt 330 miljoner euro från MTR Corporation, operatör...

Linköpings kommun söker EU-medel för att planera och projektera en effektiv trafikapparat kring...

SL planerar att med start 2017 bygga ett nytt dubbelspår och ett enkelspår i nytt läge på...

När tågtrafiken förbi Båstad stängdes av måste allt vara klart och väl förberett för att placera...

Huvudkanalen för MTR Express biljettförsäljning är mtrexpress.se. Med start den 27 januari...

Den 10 februari öppnar Roslagsbanans Kårstalinje för trafik igen efter en längre tids...

Det amerikanska industrikonglomeratet General Electric (GE) rapporterar en vinstökning för...

Trafikverkets förslag på att tillsvidare stänga sträckan Ånge-Ljusdal-Gävle flera timmar under...

Kanadensiska järnvägsbolaget, Canadian Pacific Railway, har höjt företagets vinstprognos efter...

Jernhusen bygger om Sävenäs Depå i Göteborg i nära samarbete med beställaren Västtrafik. Depån...

Skrotningsblanketten fungerar som ett ägarbevis och hjälper skrothandlarna att undvika att köpa...

Nu kan man åka med den finländska huvudstadens metro direkt till universitetet, efter att...

Uzbekistan har investerat över 6 miljarder dollar för att utveckla landets järnvägsnät, meddelade Uzbekistans president Islam Karimov i ett tal...

Trafikverket har sedan januari 2015 infört en ny rutin som beskriver och tydliggör arbetsprocess och ansvarsfördelning mellan tågklarerare,...

Fjärrtågens punktlighet var förra året bättre än under åren 2010–2013. Det meddelar den finska järnvägsoperatören VR, som nyligen tagit fram...

Till hösten startar Trafikverket Järnvägsskolan i Ängelholm tre yrkeshögskoleutbildningar. Det är utbildningar till kontaktledningstekniker,...

Höjningarna av banavgifterna ökar klimatutsläppen. Flera rapporter från Trafikverket och Trafikanalys har visat att banavgiftshöjningarna ökar...

Finlands tredje största stad, Tammerfors, med cirka 220 000 invånare, går nu vidare med arbetet att realisera ett spårvägssystem i staden. Nu...

Under det tredje kvartalet 2014/15 (1 oktober - 31 december, 2014), hade Alstom en orderingång på 1,6 miljarder euro, jämfört med 2,5 miljarder...

Natten till den 21 januari blev en lokförare påkörd av ett godståg utanför Rockhammar i Lindesbergs kommun, Örebro län. Det skriver Nerikes...

Trots två omfattande projekt, har DSB inte löst problemen med utsläpp av cancerframkallande små partiklar från en del av företagets äldre...

Malmbanan mellan Kiruna och Narvik är unik i sitt slag. Där kör man med tyngre last än standard, genom arktisk tundra långt norr om Polcirkeln....

Alstom Transport har blivit tilldelade ett kontrakt om 100 miljoner euro från det statsägda järnvägsbolaget i Egypten, ENR, om att leverera...

Enligt ett förslag från SJ så kommer InterCitytåget, som går förbi Bollnäs, Järvsö och Ljusdal till Östersund och Stockholm, att dras in under...

Under vecka 4 kommer spåren att börja byggas i Hallandsåstunnlarna. Totalt är det cirka 9 300 meter spår i östra tunneln och cirka 9 000 meter...

Nu drar Skanska igång sitt tredje projekt – Spårskede 4 – i bygget av den nya knutpunkten för kollektivtrafiken i Gamlestaden. Ordersumman är på...

Nyligen besökte en östfinländsk kustbanedelegation landets riksdag för att yrka på byggandet av en extra järnvägslinje från Helsingfors till Sankt...

Norska Jernbaneverket vill etablera en ny fraktterminal vid Torgård, för att stärka logistiken i Trondheimsregionen.

Železnice Slovenskej Republiky, ŽSR, det statligt ägda bolaget för järnvägsinfrastruktur i Slovakien, har fått en ny generaldirektör, Dusan Sefcik...

Danska DSB Øresund fick böta närmare åtta miljoner svenska kronor från december för att så många Öresundståg stod stilla på grund av reparation...

Åtta kilometer av linjen går i tunnlar. Helsingfors Vanda flygplats öppnar en tågförbindelse till Helsingfors centrum när den nya Ringlinjen blir...

MTR Express har tecknat avtal med ett antal större resebyråer. Dessa kan börja sälja tågbiljetter till MTR Express från och med den 27 januari...

Strukton Rail har valt Jojkas plattform för intern sms-kommunikation....

Det planerade projektet innebär byggande av en höghastighetsjärnväg från...

2014 var ett bra år för de danska tågens punktlighet, enligt tågoperatören...

Det krävs en storsatsning på järnvägen fram till 2050 om man ska ha ett...

Staden Avignon i sydöstra Frankrike, med knappt 100 000 invånare I...

Esbos första spårvagnlinje kan bli verklighet år 2025. Denna syd- finländsk...

ABB har tagit nya järnvägsorder från Stadler Rail i Europa och USA, till ett...

Med ny organisationsstruktur inom exportverksamheten, nya krafter i...

Byggandet av Mellersta Böle norr om Helsingfors centrum startar under våren...

Efter en omfattande och konkurrensutsatt försäljningsprocess har SJ AB...

På 2030-talet kan metron Helsingfors få en metrolinje norrut. Men staden...

Den finländska tågoperatören VR Group planerar att flytta sitt huvudkontor...

Nu påbörjas bygget av anslutningarna mellan Citybanans nya plattform för...

Keolis expanderar verksamheten genom att bygga upp ett nytt affärsområde som...

Hitachi har tagit emot en beställning på 16 stycken lutande tågvagnar av...

Arbetet mot kopparstölder ser ut att ge resultat. Under 2014 var det 86...

För fjärde året i rad har MTR huvudansvaret för snöberedskapen i tunnelbanan...

För närvarande ser man inte bara tåg på järnvägsstationer i tyska regionen...

I slutet på november 2013 stängdes järnvägsbanken på Mittbanan väster om...

Helsingfors stads trafikverk (HST) avslår Siemens nya anbud om automatmetron...

Flytoget, snabbtåget mellan Oslo centralstation och flygplatsen Gardermoen,...

Offren efter Lac-Mégantics tågurspårning 2013, kommer av allt att döma att...

Bombardier Innovia Monorail 300 har belönats med Good Design Award, en av...

År 2019 beräknar tågoperatören The Long Island Rail Road, LIRR, att avsluta...

Det har varit stora störningar i tågtrafiken i Syd- och Västsverige i...

Bulgariska regeringen nylanserar privatiseringsprocessen för BDZ Freight...

Godstågsbolaget Green Cargo nådde 95 procents punktlighet till kund för...

Den eviga följetongen om det statliga danska järnvägsbolaget DSBs kraftigt...

Väntan på spårvagnen i Åbo kan bli längre än beräknat. Den finländska...

Persontrafiken på kinesiska höghastighetsjärnvägar kommer att fortsätta växa...

Englandbaserade Petards förnyar sitt kontrakt med Bombardier Transportation...

Trafikbolaget MÄLAB:s styrelse beslutade i slutet av förra året att ingå ett...

PKP Cargo köper tjeckisk järnvägsgodsoperatör för 102 miljoner euro.

Moskvaborna som vill ta tåget till Krim, får räkna med en resa på nästan två...

Nya järnvägslinjer byggs över storstadsområdet Los Angeles (LA) i en unik...

Myndigheten för Kaliforniens planerade höghastighetstågsträcka höll en...

Green Cargo och Euromaint Rail förlänger samarbetet kring underhåll av el-...

X2AB och Spårvagnsstäderna är överens om att ta fram samordnade Guidelines...

Under 2014 var punktligheten för persontågstrafiken 90,3 procent, en...

1 september 2015 tar Strukton Rail över drift och underhåll av...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

WebTV

Framtidsvisioner på Järnvägsdagen 2014

Tredje december

Tags in Category