Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Torsdag, maj 5, 2016

Projekt

Den 1 juni 2016 tillträder Bo Netz tjänsten som överdirektör och ställföreträdande...

Tågoperatörerna stöder grundtanken med signalsystemet ERTMS, men en grundläggande förutsättning...

För att ge en uppmuntran till de resenärer som påverkas mest av ID-kontrollerna har...

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har beslutat om en omfattande satsning för att...

Alstom har fått i uppdrag av Network Rail att installera ett nytt signalsystem för Great Western...

Eurostar, höghastighetståget under Engelska kanalen, ska börja gå mellan London och Amsterdam....

TagMaster, tillverkare av RFID produkter & ANPR kameror för fordons identifiering inom...

Godståg till Kina? Ja, det finns och det fungerar. Wictor Rössler, internationell säljare/...

Regionstyrelsen i Örebro län har nu antagit en avsiktsförklaring att inleda en diskussion med...

Service- och kommunikationsfacket Seko och arbetsgivarorganisationen Almega har tecknat ett nytt...

Åtgärdsvalsstudierna för höghastighetsjärnväg Jönköping–Malmö och Linköping–Borås mötte stort...

Intäkterna och transportvolymerna är högre än föregående år. Därtill har ny inrikestrafik...

Vinsterna vid en samordnad ID- och gränskontroll på Kastrup är mycket stora. Skånetrafikens...

Som första snabbtågsbolag i världen inleder MTR Express ett samarbete med Uber för att ta sina...

När Spårvagns-EM avgjordes i Berlin i helgen blev Arriva Sveriges lag från Stockholm bäst i...

Ett samarbete mellan Trafikverket, tågoperatören Svenska Tågkompaniet, Euromaint och Outflight...

En järnvägsbro ska byggas över floden Astarachay som utgör gränsflod mellan Iran och...

Stockholms stad har tagit fram en ny detaljplan för sträckan Spånga-Barkarby på Mälarbanan. Den...

Inlandsbanan utmanar busstrafiken längs 45:an. Nu handlar arbetet om att vara med i nästa...

På SJs bolagsstämma delades diplom för miljösmart resande ut till tre företagskunder: White...

Tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, har i samband med Railcares årsstämma valts till ny styrelseordförande i bolaget.

Den närmaste tiden påbörjar Trafikverket flera större underhållsarbeten i Västsverige. Arbetet med att rusta upp och underhålla banorna kommer att...

SJs rörelseresultat för det första kvartalet 2016 uppgick till 52 miljoner kronor (105) och nettoomsättningen till 2 184 miljoner kronor (2 223...

Ett konsortium bestående av Destia Oy och tjeckiska Metrostav a.s har vunnit brytningsentreprenaden för Esbovikens station och banlinje.

För att kunna leva och verka på landsbygden krävs det att politikerna förstår villkoren som de lever under. En fungerande infrastruktur är en...

Swerig arrangerar en nätverksdag den 3 maj på Elmia i Jönköping. En träff där organisationens medlemmar får tillfälle att ta del av varandras...

När persontrafik flyttas från befintliga stambanor till Ostlänken, skapas nya möjligheter att öka kapaciteten med fler godståg. Inom projekt...

Inom EU har en informell överenskommelse nåtts kring marknadsdelen i Fjärde järnvägspaketet.

Enligt Stockholms läns landsting, SLL, genomför nu organisationen ”Förvaltning för utbyggd tunnelbana” en större genomgång av hela den nya...

Helgen 22-25 april genomför Trafikverket tillsammans med projekt Mälarbanan den sista inkopplingen i Tomteboda/Solna.

Nu lanseras SJs nya sajt. Den har utvecklats tillsammans med tusentals av SJs kunder under cirka två år. Med över 18 miljoner unika besökare under...

Stockholms tre planerade tunnelbanelinjer blir minst 3,5 miljarder kronor dyrare än beräknat. Detta gör att gula linjen från Odenplan till...

Första godståget på en direkt godstågslinje mellan kinesiska Wuhan och Lyon i Frankrike har nyligen rullat ut, rapporterar den kinesiska...

Finländska tågoperatören VR har öppnat en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Man har lyckats förkorta restiden med 20 minuter,...

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på...

Quatar Rail har nyligen presenterat designen för sin nya tunnelbana och spårvagn och de har minst sagt uppseendeväckande utseenden.

Det kan tyckas som om djupfrysta ärtor från Findus i Bjuv har väldigt lite att göra med transportbranschen. Men i grunden handlar det om samma sak...

Göteborgs Spårvägars styrelse har utsett Bombardier Transportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH till vinnande anbudsgivare i upphandlingen av nya...

Norska Jernbaneverket genomför nu en offensiv för att bygga bort de återstående plankorsningar som finns på Bergensbanan.

Sammanlagt 45 företag vill köra tåg på de svenska järnvägarna 2017. Det meddelar Trafikverket som ansvarar för den samlade planeringen av trafik...

Nyligen rullade ett tåg från Polen in på Östersunds station med den första...

Tjeckiska ČD Cargo har tecknat kontrakt med Siemens för leverans av fem lok...

Staten står fortfarande för omkring 88 procent av finansieringen vid...

Skåne lider svårt av problemen i tågtrafiken, inte minst över Öresund. Innan...

WSP har fått uppdraget att göra en genomförandestudie och projektering för...

Tunnelbanedepån i Högdalen ska byggas ut och moderniseras för att kunna...

Växjö och Alvesta kommuner skriver nu ett gemensamt brev till Green Cargos...

Den 13 april 2016, förnyades samförståndsavtalet (MoU) mellan Sverige och...

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas så fort som...

Som en del i moderniseringen av Sveriges snabbaste tåg X 2000, specifikt...

Under onsdagen genomförde Socialdemokraterna Östergötland ett seminarium om...

Algeriet planerar att kraftigt modernisera och bygga ut sitt järnvägsnät,...

Torshiba satsar på den indiska järnvägsmarknaden. Företaget planerar att...

33 tåg om dagen i varje riktning. Så många höghastighetståg kommer att...

Den 16- 25 april stänger Trafikverket tillfälligt av järnvägen mellan...

Nyligen ingick Stockholms läns landstings trafikförvaltning ett temporärt...

EU-kommissionen har antagit nya regler för rättvisare villkor när det gäller...

Nyligen höll regeringen en presskonferens angående fossilfria transporter...

Amerikanska trafikdepartementet och den federala järnvägsmyndigheten har...

Efter en betydande modernisering, som finansierats av både EU och lettiska...

Två av världens största järnvägsbolag, Canadian Pacific och Norfolk Southern...

Stöld av kabel, i syfte att komma åt koppar, ger upphov till driftstörningar...

Världens längsta spårvagnar har rullat ut i Budapest i Ungern.

När nya den nya tunnelbanan ska byggas används delvis en ny granskningsmetod...

Månadsresultatet för persontågen under mars, 90,9 procent, är det näst bästa...

Den 11 maj hålls en workshop i Göteborg om hur arbetet med att identifiera...

Ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors skulle stimulera regionens...

Snöslungor är ett av få järnvägsfordon som finns kvar i Trafikverkets ägo....

Gränskontrollerna kostar Öresundsregionen nästan tre miljoner kronor per dag...

Skapar kapacitetsproblem som påverkar trafiken på Malmbanan.

Ska stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden.

Kommunen förbinder sig att bygga medfinansiera den nya järnvägen med 31,5...

MTR Express rullade ut premiärtåget

Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 16
  • Inga kommande evenemang i feb 16
  • Inga kommande evenemang i mar 16
  • Inga kommande evenemang i apr 16
  • Inga kommande evenemang i jul 16
  • Inga kommande evenemang i aug 16
  • Inga kommande evenemang i okt 16
  • Inga kommande evenemang i nov 16
  • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Tags in Category