Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Måndag, oktober 5, 2015

Personbilar

Företaget TX Logistik som kör gods på järnväg i Sverige, Danmark och Norge får sitt tillstånd...

Den finska huvudstadens viktigaste reseplattform mot omvärlden, Helsingfors-Vanda flygplats, har...

Schweiziska SBB Cargo har fått förlängt kontrakt av DB Shenker om att köra deras godståg från...

Bygget av Citybanan under Stockholm är nu inne på sitt sjunde år. Sista sprängsalvan sköts för...

Grete Aspelund har utsetts till vd för Sweco Norge och efterträder Tron Kjølhamar.

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade...

Att nå Trafikverkets nollvision och EUS trafiksäkerhetsmål 2020 är en stor utmaning. Smartare...

Det nya gemensamma signalsystemet i Europa, ERTMS, är tänkt att skapa enhetlighet och göra det...

MTR Express kommer under de kommande veckorna att kuppa sin närmsta konkurrent SJ. Genom att...

Den populära turistjärnvägen Flåmsbanan mellan Myrdal till Flåm, vid Aurlandsfjorden, nordost om...

Trafikverket bjuder in till öppet hus längs sträckan som berörs av den nya järnvägen mellan...

Trafikstoppet på sträckan Göteborg-Alingsås är nu hävt. Trafiken kommer därför successivt att...

Österrikiska järnvägars (ÖBB) dotterbolag Rail Cargo Group har förvärvat det tyska...

Ett av spåren är fortfarande avstängt för trafik på Västra stambanan, sträckan Alingsås -...

Nu är det klart att Cowi ingår i den spansk-italienska grupp, Acciona Ghella Joint Venture (AGJV...

Strålande solsken mötte de 11 500 besökare som valde att gå på Älvsjöbågen i samband med att...

Skåne lider svårt av problemen i tågtrafiken. För att minska risken för förseningar och locka...

Trafikverket kommer att i de två upphandlingar som nu är aktuella för projekt Västlänken –...

Alstom har valt Nexans till leverantör av kablar till en ny spårvägslinje i Porto Maravilha, ett...

Forskare på VTI har undersökt betalningsviljan för komfort och minskning av trängsel ombord på...

Sedan 22 september är trafiken avstängd på ett av spåren på Västra stambanan, sträckan Alingsås till Göteborg. Felet påverkar trafiken på sträckan...

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redogöra för pågående förändringsarbete i syfte att förbättra underhållsverksamheten inom...

Onsdagen den 23 september träffar infrastrukturministern exekutiva järnvägsgruppen. Gruppen består av tunga aktörer i branschen och man arbetar...

USA:s järnvägsmyndighet Federal Railroad Administration (FRA) har kraftigt ökat anslagen till säkerhetsåtgärder vid plankorsningar, där motorvägar...

Trafikverket rustar upp fem plankorsningar, en genom Räppe, en genom Gemla, två genom Alvesta samt en, vid södra infarten till Älmhult.

Sedan den 22 september är trafiken avstängd på ett av spåren på Västra stambanan, sträckan Alingsås till Göteborg. Detta skapar förseningar och...

I dag är det tillåtet att köra tåg på upp till 630 meter, med några få undantag. Näringslivet vill kunna köra längre och tyngre godståg....

På sikt ska de större järnvägsstråken i Sverige utrustas med det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System...

Den nya Gula linjen ska byggas från Odenplan till Arenastaden. Det som ger bäst förutsättningar för flest resenärer är att bygga en ny plattform...

Nu är det klart att länstrafiken i Region Örebro län kommer installera trådlöst internet på alla sina 23 Reginatåg. Resenärerna kommer att kunna...

Det blir ingen analys för att utreda vilka effekter spårvagnar skulle kunna ha på Köpenhamn. Det efter att transportministern Hans Christian...

I budgetpropositionen har regeringen avsatt 150 miljarder kronor till ny infrastruktur fram till 2021. Av dessa pengar är 53 miljarder avsett för...

Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken, Jämtland Härjedalen Turism och Handelskammaren en konferens om infrastruktur och kommunikationer i Åre...

Just nu debatteras det flitigt om underhållet på järnvägen, vilket bland annat uppmärksammats av SVT. En film om rälsen på Bockabanan har fått...

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande och Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, båda representanter från Region Skåne,...

Eskilstuna Tågdepå, en ny servicedepå och verkstad, för Mälab:s nya persontåg kommer att byggas på Gredby bangård i Eskilstuna. Tågdepån ska serva...

Engagemanget för en östlig sträckning av den höghastighetsbana som ska byggas bara ökar. Hittills har över 600 företag, organisationer och...

Projektet ePilot119, som leds av Luleå tekniska universitet och handlar om järnvägsforskning, är högintressant för Sydafrika. Intresset väcktes då...

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nya nivåer gäller från den 1 januari 2016. Sammantaget sänks avgifterna med 156 miljoner...

Kina kommer att fördubbla sin finansiering av Argentinas järnvägsnät för godstransporter.

Den 20 september mellan klockan 11 och 15 bjuder Trafikverkets projekt...

Den finländska endagsstrejken har nu inletts.

Tyska Münchens spåroperatör SWM har beställt 22 nya låggolvsspårvagnar....

Alla beslut som är tagna kring Västlänken och Västsvenska paketet ligger...

Kinas huvudstad Pekings tunnelbana ska byggas ut på fem ställen.

Den 30 september arrangerar Spårvagnsstäderna ett halvdagsseminarium i Malmö...

Det bristande underhållet av den svenska järnvägen drabbar Skåne hårt....

Trafikverkets planer för Västlänken rullar på som planerat....

Söndagen den 20 september är tågtrafiken på Roslagsbanan, sträckan...

Nu redovisar Borås politiker sina synpunkter inför den så kallade...

Sohana Josefsson blir ny marknads- och kommunikationsdirektör i Green Cargo...

Den pågående affären mellan General Electric (GE) och Alstomkoncernen är...

Det finska kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat...

Nu startar arbetet med att säkra taket inför vintern så att drift, underhåll...

En ny prognostjänst ska förutse förseningar i kollektivtrafiken redan två...

En ny milstolpe är passerad inför förverkligandet av den nya tågdepån i...

Pelle Wahlgren har tillträtt som ny chef för WSP: s järnvägssektion inom...

Nyligen invigde den danska banförvaltaren Banedanmark det nya 20 kilometer...

En nedriven kontaktledning i Hässleholm har ställt till med problem i såväl...

Portland, den största staden i den amerikanska delstaten Oregon har byggt ut...

Den 13 september öppnade New Yorks kollektivtrafikhuvudman, MTA New York...

Bring har genomfört en av årets största upphandlingar av godstågstrafik....

Projekt Hallandsås närmar sig invigning. Den 13 december är det trafikstart...

NSB Fellestjenester, NSB Groups interna leverantör av administrativa...

Arbetet med att anlägga dubbelspår från Hell till Værnes på Nordlandsbanan...

Punktligheten för augusti blev 89,4 procent för persontågen och 81,7 procent...

Järnvägslinjen Halmstad – Nässjö (HNJ-banan) förbinder västkusten och...

Svensk beredskap inför terrorism riktat mot tåg präglas av en osäkerhet om...

Trafikverket ska snart ta ett beslut kring en permanent lösning för området...

Under september fortsätter och intensifieras markundersökningar på...

På grund av ett banarbete är ett antal avgångar med Västtågen inställda på...

Den 10 september strax efter klockan nio på morgonen, inträffade en olycka i...

Efter avslutad säsong kan Inlandsbanan konstatera att den har överträffat...

Bombardiers joint ventures i Kina har fått en order på 15 höghastighetståg...

Sedan årsskiftet har Railcare gjort en storsatsning på export av maskiner,...

Lidingö stad har, som del i den expansiva stockholmsregionen, erbjudits...

Byggarbetena i samband med norra rulltrappan för Västmetrons (Länsimetro)...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

WebbTV

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 15
 • Inga kommande evenemang i feb 15
 • Inga kommande evenemang i mar 15
 • Inga kommande evenemang i apr 15
 • Inga kommande evenemang i maj 15
 • Inga kommande evenemang i jun 15
 • Inga kommande evenemang i jul 15
 • Inga kommande evenemang i aug 15
 • Inga kommande evenemang i sep 15
 • Inga kommande evenemang i nov 15
 • Inga kommande evenemang i dec 15

Tags in Category

MTR Express rullade ut premiärtåget

ANNONS
Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.