Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 22 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Spår-Jokern, på finska: Raide-Jokeri, blir en 25 km lång tvärgående snabbspårväg i Helsingforsregionen mellan Kägeludden i Esbo stad och Östra centrum i Helsingfors stad. Spår-Jokern ersätter den nuvarande busslinjen 550. Byggarbetena inleds 2019. Foto: Helsingfors Stad
Spår-Jokern, på finska: Raide-Jokeri, blir en 25 km lång tvärgående snabbspårväg i Helsingforsregionen mellan Kägeludden i Esbo stad och Östra centrum i Helsingfors stad. Spår-Jokern ersätter den nuvarande busslinjen 550. Byggarbetena inleds 2019. Foto: Helsingfors Stad

Esbo stad gav grönt ljus för en ny snabbspårväg

"arbetet under jorden klarlagt"

De ökade kostnaderna för byggandet av snabbspårvägen Spårjokern väckte nyligen livlig diskussion i finländska staden Esbos stadsfullmäktige. Esbo, som ligger direkt väster om Helsingfors, godkände ändå ökningen i budgeten.

Järnvägstrafiken är ett i jämförelse miljövänligt alternativ för kollektivtrafik och godstransport. Dess andel av utsläppen för trafik i Finland är, beroende på utsläppet slag, från 0,2 till 1,8 procent. Andelen av energiförbrukningen för trafikändamål är endast 2,5 procent. Foto: VR, Janne Mikkilä, Kuvatoimisto Keksi
Järnvägstrafiken är ett i jämförelse miljövänligt alternativ för kollektivtrafik och godstransport. Dess andel av utsläppen för trafik i Finland är, beroende på utsläppet slag, från 0,2 till 1,8 procent. Andelen av energiförbrukningen för trafikändamål är endast 2,5 procent. Foto: VR, Janne Mikkilä, Kuvatoimisto Keksi

SFP kräver en österbottnisk kustbana för snabbtåg

"ökar inflyttningen"

Det finländska Svenska folkpartiet, SFP:s partidag beslutade nyligen i Närpes i Finland, att uppmana...