Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Oslo-Sthlm 2.55 jämförs med Öresundsbro-projektet

En snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Foto: Oslo-Sthlm 2.55
En snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Foto: Oslo-Sthlm 2.55
Publicerad av
Peter Höök - 02 jul 2019

Idag arrangerar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ett seminarium i Visby där bolaget presenterar hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna kan genomföras och finansieras på liknande vis som Öresundsbron förverkligades.

– Om den svenska och norska staten skulle bilda ett gemensamt bolag och lånefinansiera investeringen blir kalkylen för projektet urstark. Det finns inget annat järnvägsprojekt i Skandinavien som kan uppvisa samma lönsamhet, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Sthlm 2.55.

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över fem timmar och 1,4 miljoner flygresor görs istället mellan huvudstäderna varje år. Om restiden med tåg kortas till under tre timmar skulle över en miljon flygresenärer flytta till tåget från flyget – det skulle dessutom generera ett stort antal nya resenärer samtidigt som det regionala resandet skulle förbättras avsevärt. Effekterna för samhället och klimatet skulle vara påtagligt positiva.

– Våra utredningar visar att restidsförbättringen skulle ge tåget en så pass hög marknadsandel att det är möjligt att finansiera stora delar av järnvägen med de intäkter som det skulle generera. På trettio år skulle staterna få igen investeringen och därefter skulle förbindelsen ge inkomster till statskassan, säger Jonas Karlsson.

Oslo-Sthlm 2.55 har tillsammans med några av de största aktörerna inom området under ett arbetat med att visa att det är möjligt och lönsamt att förbättra järnvägsförbindelsen mellan huvudstäderna utan att samhället behöver ta de största kostnaderna eller att staterna ska stå för hela risken.

– Vi har visat att delar av investeringen till och med bär sig kommersiellt. I ett statligt perspektiv blir kalkylen än mer lönsam eftersom det är ännu billigare för staten att långa pengar än vad de privata aktörerna har möjlighet till. Det som behövs nu är att Sverige och Norge bestämmer sig för hur man vill gå till väga för att få till finansieringen av de nya länkar som krävs för att nå rimliga restider i stråket, säger Jonas Karlsson.

Just nu ökar intresset för förbindelsen på båda sidor gränsen och allt fler ser den potential och nytta som projektet innebär. Näringslivet vill komma igång med bygget och både Trafikverket och Jernbanedirektoratet arbetar just nu med viktiga planeringsprocesser som syftar till att förbättra befintlig infrastruktur.

Annons

Annons

Annons