Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Lund får en ny tågstation vid Klostergården

2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. Foto: Lunds kommun
2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. Foto: Lunds kommun
Publicerad av
Peter Höök - 19 jun 2019

2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. En viktig fråga är hur Lund då ska dra nytta av en ny station i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å? Två alternativ har tagits fram kring hur stadsdelen kan utvecklas med fler bostäder, nya arbetsplatser och plats för idrott och rekreation. Nu har byggnadsnämnden beslutat att det dags för samråd.

Lunds nya tågstation som öppnar om fem år kommer att bli viktig i sydvästra Lund. Nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer utvecklas. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Planförslaget visar två olika förtätningsalternativ som kommer att vara underlag för diskussion om hur Lund ska nyttja marken. Båda visar hur det blir plats för fler bostäder och verksamheter samtidigt som rekreation fortsätter att vara en mycket viktigt del i Källby och västra Klostergården. Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla idrotten − nära stationen eller närmare Höje å och hur utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter an till befintlig bebyggelse. En annan skillnad är hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden komma.

− Det ska bli spännande att se hur idrott och rekreation kan färga hela området. Det gäller särskilt stationen som blir en entré inte bara till en ny stadsdel med bostäder och arbetsplatser utan också till Höjeådalen. Med rätt utveckling har området potential att bli en plats man söker sig till också om man bor utanför Lund, säger Charlotte Hägg Reader, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Förslaget utreder även ett antal nyckelfrågor. Hur nära man kan bygga järnvägen och hur behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund som växer? Frågeställningen hur man rör sig i området idag och hur man vill röra sig i framtiden har bland annat lett till ett förslag om att Sunnanvägen förlängs under järnvägen så att gående, cyklister och kollektivtrafik kan röra sig enklare mellan östra och västra sida. Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som blir tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i området.

Annons

Annons

Annons