Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Ny teknik ska upptäcka exceptionellt beteende på järnvägen

Skådespelare kommer att utföra så kallade skriptaktiviteter för att testa om programvaran, som har kodats med bildanalyser, kan entydigt detektera situationer när någon går in ett bestämt definierat område eller lämnar ett liknande objekt. Foto: Creative Commons, kredit: Lecherie-Narkomanie
Skådespelare kommer att utföra så kallade skriptaktiviteter för att testa om programvaran, som har kodats med bildanalyser, kan entydigt detektera situationer när någon går in ett bestämt definierat område eller lämnar ett liknande objekt. Foto: Creative Commons, kredit: Lecherie-Narkomanie
Publicerad av
Markku Björkman - 18 jun 2019

CCTV-Tekniken förväntas bidra till att tågpersonalen och anställda som är ansvariga för säkerheten, upptäcker automatiskt exceptionellt beteende på järnvägen, som kan leda till att tågtjänster störs. Tekniken testas vid stationen Berlin-Südkreuz från och med den 18 juni. 

Projektet genomförs gemensamt av tyska tågoperatören Deutsche Bahn, den federala polisen och teknikleverantörerna IBM Germany, ett konsortium av Hitachi, Conef och MIG, och Funkwerk Video Systems som koopererar med G2K Group.

Skådespelare kommer att utföra så kallade skriptaktiviteter för att testa om programvaran, som har kodats med bildanalyser, kan entydigt detektera situationer när någon går in ett bestämt definierat område eller lämnar ett liknande objekt. 

Om tekniken upptäcker ett av de ovan angivna fallen kommer signaler att visas på en dedikerad skärm i kontrollrummet. Därigenom hoppas man att personalen lättare ska kunna upptäcka och identifiera situationer som kräver extra uppmärksamhet.  DB betonar att förfarandet överensstämmer med dataskyddskraven.

Testerna kommer att äga rum på tisdagar och onsdagar och att de inte innebär införande av ansiktsigenkänning, men att testzonerna kommer att göras tydliga och övervakas av personal. De resande ska däremot kunna komma till stationsbyggnader utan problem och utan risk att hamna i de angivna testområdena.

 

Annons

Annons

Annons