Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Publicerad av
Markku Björkman - 13 jun 2019

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i Västmetrons andra del som ska vara färdig 2023. Byggarbetet har, enligt projektledningen, gått bra och hittills har både tidtabellen och budgeten hållit. Än så länge finns det väldigt lite övrig bebyggelse vid stationen.

Västmetrons andra del ska löpa från Mattby till Stensvik. År 2023 ska fem nya stationer stå klara: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Hela projektet uppskattas kosta 1, 1 miljard euro.

- Tidtabellen och budgeten har hållit, säger Claes Stigzelius, platschef för bygget i Finno för nyhetssajten Svenska Yle.

Nu pågår arbetet med stationens perrong. Det enda som saknas från den är ett nedsänkt tak för teknik samt alla ytelement, såsom stenbeläggning, bänkar och sopkorgar.

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom infrastrukturprojekt. För den nya finska Västmetron har YIT:s breda kunskaper tagits tillvara i utbyggnaden av tunnelbanelinjen som sträcker sig mellan storstäderna Helsingfors och Esbo. En kompetens som enkelt kan överföras till andra länder, såsom Sverige, där man snart börjar bygga ut Stockholms tunnelbanesystem.

Det blev betydligt enklare att ta sig mellan öst och väst i huvudstadsregionen när tunnelbanan började gå från Helsingfors till Esbo i november 2017. Den första delen av städernas gemensamma projekt Västmetron, bestod av sammanlagt åtta nya stationer och 14 kilometer nya tunnelbanelinjer.

Byggandet inleddes år 2009. I den första fasen konkurrerade man om entreprenaderna utifrån konkurrenskraftiga priser. YIT ansvarade för sammanlagt 16 huvudentreprenader med fokus på stations- och tunnelbyggande.

YIT ansvarade för byggandet av Aalto-universitetets station, vilket var den första stationen att färdigställas. Enligt YIT:s divisionschef Anne Piiparinen var det YIT:s gedigna erfarenhet av berg- och tunnelarbete, samt goda kunskaper inom projektstyrning som la grunden till ett lyckat projekt.

Annons

Annons

Annons