Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Letar föroreningar på Malmö bangård

Malmö bangård utreds för potentiella föroreningar. Foto: Inhouse Tech
Malmö bangård utreds för potentiella föroreningar. Foto: Inhouse Tech
Publicerad av
Peter Höök - 11 jun 2019

Under två års tid har Inhouse Tech Geoteknik, tillsammans med Hifab AB, genomfört mark- och grundvattenprovtagningar i samband med miljötekniska markundersökningar inom Malmö bangård. Inom bangårdsområdet har man under lång tid bedrivit verksamhet med bland annat rangering av godsvagnar, tvätt och reparation av lok och vagnar, och det finna även en deponi inom områdets norra del. Verksamheten har under årets lopp medfört utsläpp och läckage av oljor och rengöringsmedel och man har även använt bekämpningsmedel mot till exempel ogräs. Marken ligger nära centralstationen samt Malmö hamn och är utfylld med massor av okänt ursprung.

Man har i tidigare undersökningar identifierat ett antal riskområden där man kan förvänta sig att det kan finnas föroreningar i jord och grundvatten. Dessa riskområden undersöks nu mer detaljerat. Arbetet utförs på uppdrag av Trafikverket som vill kartlägga föroreningssituationen inom bangården. Det övergripande målet med undersökningen av Malmö bangård har varit att studera potentiellt förorenade områden inom bangårdsområdet med avseende på halter och utbredning hos eventuella föroreningar.

Undersökningarna har omfattat jordprovtagning samt installation av grundvattenrör och i samband med provtagningarna har fältmätningar utförts på jord och grundvatten. Inhouse Tech har omsatt och provtagit ett stort antal grundvattenrör samt ombesörjt inlämning till laboratorium.

Analyserna har omfattat flera tänkbara föroreningar såsom olja, PAH, lösningsmedel, metaller, PCB, kreosot och bekämpningsmedel.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...