Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

ERTMS installeras i hela Europa

– Det är inte en fråga om ERTMS kommer i Europa utan när, säger Matthias Ruete, EU-kommissionens samordnare för ERTMS. Foto: Trafikverket
– Det är inte en fråga om ERTMS kommer i Europa utan när, säger Matthias Ruete, EU-kommissionens samordnare för ERTMS. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 05 jun 2019

Trafikverket arrangerade en dag om det nya signalsystemet den 28 maj, där tågoperatörer, branschorganisationen, trafikhuvudmän och andra aktörer deltog. Matthias Ruete från EU-kommissionen var en av huvudtalarna under dagen och gav en europeisk utblick.

Anders Åkeson, Trafikverkets chef för ERTMS-programmet, konstaterade att hans uppdrag består av två delar. Dels utvecklas en ny generation av signalsystem och dels rustas signalanläggningen upp, där ställverken är viktiga komponenter. 10 procent av projektets beräknade kostnader berör utvecklingen av signalsystemet. De resterande 90 procenten är en reinvestering i signalanläggningen, som behöver göras oavsett vilket tågskyddsystem som används. Ett eventuellt utbyte av signalanläggningen i två steg, först till ett med ett moderniserat ATC, för att sedan uppgraderas till ERTMS beräknas kosta 40 procent mer, och har därför valts bort.

Hans Flodmark, verksamhetsansvarig på godsoperatören Railcare, ifrågasatte varför staten inte tar ett större ansvar för tågoperatörernas kostnader för ombordutrustningen. Railcare fraktar bland annat järnmalm och utför transporter i samband med järnvägsentreprenader. Om staten sparar 40 procent på detta, varför tar man inte de ca tio procent som kostnaderna för ombordutrustningen utgör, undrade han. Under dagen fick han stöd av branschföreningen Tågoperatörerna, och andra som ansåg att detta är en stor stötesten.

Givet att vi har en tidplan över utrullningen, givet att vi har en teknisk specifikation som är testad och klar, givet att utrustning finns på en konkurrensutsatt marknad, så är kostnaderna för ombordutrustningen det största hindret för en utrullning, sade Gustaf Engstrand från BTO.

Stefan Scherp som är Trafikverkets chef för utrullning redogjorde för hur projektet arbetar med standardisering, t.ex. av teknikhus som ska bytas ut och de signaler som ska ersättas av signalpunktstavlor. För att störa tågtrafiken så lite som möjligt sker en omfattande koordinering med andra Trafikverksprojekt som bearbetar samma sträckor. Det satsas också på att lägga kanalisationen utanför spårområdet.

Thorbjörn Sagner som ansvarar för dialogen med branschen hade via enkät med tågoperatörerna sammanställt hur läget för fordonskonverteringen ser ut. Han konstaterade att en installations peak är att vänta andra halvåret 2021 till 2022. Då kan brister uppstå vad gäller tillgång till fordon, resurser på verkstad, material, projektering osv.

Helena Tilander visade på de utmaningar och inititativ som är tagna för att möta behovet av utbildningsinsatser i samband med införandet av ERTMS.

Helene Jarefors gav en inblick i förutsättningar och förändringar i samband med fjärde järnvägspaketet, där ett antal lagar och regler kommer att påverkas. Helene gick även igenom planen för övergång till driftlägesbaserade regler som nyligen varit ute på remiss.

Sven-Håkan Nilsson var en av talarna som avslutade dagen och förklarade den process som sker när tågoperatörer kan söka medfinansiering till fordonskonverteringen från den europeiska fonden CEF.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...