Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ökad säkerhet vid plankorsningar

Som en följd av ett regeringsuppdrag tidigareläggs åtgärder för att öka säkerheten i plankorsningar. Foto: Göran Fält
Som en följd av ett regeringsuppdrag tidigareläggs åtgärder för att öka säkerheten i plankorsningar. Foto: Göran Fält
Publicerad av
Peter Höök - 31 maj 2019

Trafikverket har på uppdrag av regeringen sett över hur arbetet med att förbättra säkerheten vid plankorsningar kan bedrivas mer effektivt. Resultatet är att en rad planerade åtgärder och investeringar tidigareläggs, och underhållsarbete intensifieras. I den nationella planen 2018–2029 är sedan tidigare tre miljarder kronor avsatta till riktade investeringsåtgärder inom Trafiksäkerhet järnväg. 

– Vi tidigarelägger investeringar. Vi kan inte göra allt på en gång men vi känner oss trygga med att det här är åtgärder som betyder mycket för de som bor och vistas i närheten av plankorsningar, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket.

Ambitionen är att de allra farligaste plankorsningarna ska åtgärdas först. Därför inrättas en nationell lista med de plankorsningar som bedöms vara i mest akut behov av säkerhetshöjande åtgärder. Listan ska vara färdig hösten 2019.

Att bygga om, eller bygga bort plankorsningar är ett komplext arbete. Därför inför Trafikverket möjligheten att besluta om tillfälliga säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar när så krävs. Det kan exempelvis vara att sänka hastigheten på järnvägen.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...