Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Andelen som väljer tåg ökar dramatiskt

Alltfler väljer tåg i stället för bil. Foto: SJ
Alltfler väljer tåg i stället för bil. Foto: SJ
Publicerad av
Peter Höök - 31 maj 2019

Svenskarnas resmönster har förändrats dramatiskt till följd av klimatdebatten. Dubbelt så många svenskar väljer tåg framför flyg jämfört med för bara ett och ett halvt år sedan, enligt SJs färska Sifo-undersökning. Trendskiftet bidrar till en kraftig ökning av tågresandet och allra mest ökar affärsresandet. Det är några av slutsatserna i SJs rapport om klimatsmart resande.

Andelen som väljer tåg framför flyg har ökat dramatiskt sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och överflyttningen går snabbt: I vårens Sifo-undersökning uppger 37 procent att de väljer tåg framför flyg. I höstas var motsvarande siffra var 26 procent. Ytterligare ett år tillbaka var siffran 20 procent. Trenden stämmer överens med statistik från både SJ (se ovan) och från Swedavia. Under första kvartalet 2019 minskade antalet inrikespassagerare som reste till och från Swedavias flygplatser med 5 procent. I april var minskningen 15 procent, vilket ger en minskning på 8 procent januari–april.

Andelen som väljer tåg framför bil har också ökat sedan hösten 2017, då 20 procent uppgav att de valde tåg framför bil när så är möjligt. Efter fjolårets heta sommar gick klimatdebatten varm och effekter började synas i resandet. I höstas hade siffran stigit till 27 procent. Vårens siffra ligger kvar på samma nivå som i höstas.
I SJs kundundersökningar är trenden densamma. Tågets låga klimatpåverkan toppade nyligen – för första gången – listan över drivkrafter för att välja tåget. I undersökningen ser SJ en kraftig ökning för klimatet som drivkraft jämfört med 2017. Andra drivkrafter är till exempel bekvämlighet, att man kan använda restiden ombord och slipper köra själv.

I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, är det betydligt fler, 44 procent, som väljer bort flyget på grund av omsorg om miljön än i övriga delar av Sverige, där siffran är 30 procent. Att många åker mellan storstäderna, där tåget är ett enkelt alternativ till flyget, bidrar till trenden. När det gäller överflyttningen från bil är storstadstrenden inte alls lika tydlig. 29 procent i storstadsregionerna uppger att de väljer bort bilen jämfört med 23 procent i övriga Sverige, vilket inte innebär så stor skillnad att den är statistiskt säkerställd. Det är däremot siffrorna för Malmö och norra Sverige: Malmö sticker ut med en andel på hela 39 procent och lägst andel som väljer bort bilen för flyget står norra Sverige för (19 procent).

Annons

Annons

Annons