Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Västmetroprojektets 2:a fas överlåts till Helsingfors Stad år 2023

Västmetrons tunnelbyggande omfattar flera skeden från att montera hustekniska kablar till att makadambelägga banan och montera strömskenan. Foto: Länsimetro, kredit: Timo Kotineva
Västmetrons tunnelbyggande omfattar flera skeden från att montera hustekniska kablar till att makadambelägga banan och montera strömskenan. Foto: Länsimetro, kredit: Timo Kotineva
Publicerad av
Markku Björkman - 29 maj 2019

Den finländska huvudstadens västmetroprojekt fortskrider. I projektets andra byggfas från Mattby till Stensvik byggs nu en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. Även i den andra fasen går metron hela sträckan under jord i två parallella tunnlar.

För tillfället pågår byggfasen på alla fem stationer, banlinjen och depån. Metrons andra byggfas inbegriper även 24 sidoentreprenader. Byggfasen pågår 2019–2021 och driftsättningsfasen 2022–2023.

Passagerartrafiken i västmetrons första fas från Gräsviken till Mattby startade 18.11.2017.  Den 3.10.2017 överlämnade Länsimetro Oy stationerna och banan till HST. De åtta stationerna och banan, inklusive tekniska system, förblir i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av banan och stationerna och om service- och underhållsarbeten på dessa.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...