Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Kulturlandskapet påverkar sträckningen av höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm och Lund

Kennet Stark, kulturmiljöspecialist på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Kennet Stark, kulturmiljöspecialist på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 29 maj 2019

Projektet höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund har precis upphandlat en konsult för att göra lokaliseringsutredningen för den nya, sju mil långa höghastighetsjärnväg som ska ta människor och arbetsplatser närmare varandra och avlasta Södra stambanan.

– I lokaliseringsutredningen ska vi ta hänsyn till det vi vet om området och dess kulturmiljö.  Vi har hänsynsmål och ska undvika att påverka kulturmiljön. Vi ska försöka att undvika järnvägssträckor som vi vet skulle passera genom särskilt kulturhistoriskt känsliga områden. Samtidigt så ska kulturmiljön vägas mot alla andra intressen – natur, geologi, social hållbarhet med mera. Det blir alltid en kompromiss, säger Kennet Stark, kulturmiljöspecialist på Trafikverket.

När man planerar var järnvägen ska gå utgår man alltså från det man redan vet om den kulturhistoriska miljön. Var gamla kyrkor står, var historiska gravfält ligger, var stora slag en gång ägt rum, och så vidare. Men när en järnvägssträcka väl är beslutad börjar man ju att gräva i marken.

– Människor har bott här i tretton tusen år, det är det bland det tidigaste bebodda området i landet. Det finns ingen ursprunglig natur kvar i Skåne. Allt är påverkat av människan.

När man planerar var järnvägen ska gå utgår man alltså från det man redan vet om den kulturhistoriska miljön. Var gamla kyrkor står, var historiska gravfält ligger, var stora slag en gång ägt rum, och så vidare. Men när en järnvägssträcka väl är beslutad börjar man ju att gräva i marken.

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...